รายชื่อ 20 สาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด20 คณะ/สาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด 

         สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประการศรายชื่อ 20 คณะ/สาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

         1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนผู้สมัคร 3,530 คน จำนวนรับ 360 คน สัดส่วน 1 : 9.81 

         2 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนผู้สมัคร 2,922 คน จำนวนรับ 115 คน สัดส่วน 1 : 25.41 

         3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร 2,275 คน จำนวนรับ 30 คน สัดส่วน 1 : 75.83 

         4 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 2,216 คน จำนวนรับ 150 คน สัดส่วน 1 : 14.77 

         5 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวนผู้สมัคร 2,008 คน จำนวนรับ 80 คน สัดส่วน 1 : 25.10 

         6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร 1,884 คน จำนวนรับ 90 คน สัดส่วน 1 : 20.93 

         7 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนผู้สมัคร 1,757 คน จำนวนรับ 23 คน สัดส่วน 1 : 76.39 

         8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1,691 คน จำนวนรับ 90 คน สัดส่วน 1 : 18.79 

         9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนผู้สมัคร 1,691 คน จำนวนรับ 780 คน สัดส่วน 1 : 2.17 

         10 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1,687 คน จำนวนรับ 200 คน สัดส่วน 1 : 8.44 

         11 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนผู้สมัคร 1,640 คน จำนวนรับ 42 คน สัดส่วน 1 : 39.05 

         12 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนผู้สมัคร 1,618 คน จำนวนรับ 35 คน สัดส่วน 1 : 46.23 

         13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1,548 คน จำนวนรับ 20 คน สัดส่วน 1 : 77.40 

         14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนผู้สมัคร 1,472 คน จำนวนรับ 300 คน สัดส่วน 1 : 4.91 

         15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวนผู้สมัคร 1,424 คน จำนวนรับ 80 คน สัดส่วน 1 : 17.80 

         16 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1,387 คน จำนวนรับ 115 คน สัดส่วน 1 : 12.06 

         17 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1,337 คน จำนวนรับ 30 คน สัดส่วน 1 : 44.57 

         18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร 1,328 103 คน สัดส่วน 1 : 12.89 

         19 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1,326 คน จำนวนรับ 210 คน สัดส่วน 1 : 6.31 

         20 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนผู้สมัคร 1,292 คน จำนวนรับ 100 คน สัดส่วน 1 : 12.92


 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รายชื่อ 20 สาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด โพสต์เมื่อ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:39:18 260 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP