x close

สอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2554

           มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 1-2 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา เพื่อเสนอชื่อ  เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยมุ่งเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย

          ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะก้าวไปสู่ผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

สาขาที่รับสมัคร   

          ผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการเกษตร การสื่อสาร การป้องปราม ยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. สัญชาติไทย
          2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
          3. อายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี
          4. ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาอบรมนี้
          5. ได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง
          6. ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ


          ผู้สนใจสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program สามารถทำสำเนาระเบียบการจากเอกสารดังแนบท้ายนี้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.fulbrightthai.org/ ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 2 กรกฎาคม 2553


         + ระเบียบทุน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก fulbrightthai.org
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:38:44 173 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP