ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน ประจำปี 2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) สำหรับนักเรียน ประจำปี 2554

          ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่ารัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปี 2554จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2554 (หลักสูตร 3 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

          - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2554)
          - คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          - เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554)
         

2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2554 (หลักสูตร 2 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

          - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2554)
          - คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          - เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2554)

เอกสารประกอบการสมัครรับทุนของทั้ง 2 หลักสูตร คือ

          1. ใบสมัคร  1 ชุด
          2. บัตรเข้าสอบ  1 ชุด
          3. รูปถ่าย 3 รูป
          4. เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ  1 ชุด
          5. เอกสารรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ภาษาอังกฤษ 1 ชุด

          ทั้งนี้ หากนักเรียนที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553  สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th/   หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 02 6285646 ต่อ 105 , 115 

         + ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับทุน
         + ใบสมัครหลักสูตร College of Technology
         + ใบสมัครหลักสูตร Specialized Training
         +  Specialize fields of study
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก studyjapan.go.jp  


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน ประจำปี 2554 โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:34:13 118 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP