มาแล้ว ! เนื้อหา 9 วิชาสามัญ 59 ที่ออกสอบ


 เนื้อหา 9 วิชาสามัญ 59

           9 วิชาสามัญ 59 สอบอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้ลองไปดู เนื้อหา 9 วิชาสามัญ พร้อมรายละเอียดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 59 กันเลย

           น้อง ๆ ม.6 ที่เตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ในปี 2558 แต่ยังไม่รู้ว่า 9 วิชาสามัญ มีวิชาอะไรบ้าง และมีเนื้อหาตรงส่วนไหนบ้างที่ออกสอบ ลองไปดูรายละเอียดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 59 ที่เรานำมาฝาก เพื่อจะได้เตรียมวางแผนอ่านหนังสือสอบล่วงหน้าเลย

รายละเอียดเนื้อหา 9 วิชาสามัญ 59

วิชาฟิสิกส์

           1. กลศาสตร์
           2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น
           3. ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

วิชาภาษาไทย

           1. การอ่าน
           2. การเขียน
           3. การพูด การฟัง
           4. หลักการใช้ภาษา

วิชาภาษาอังกฤษ

           1. Listening-Speaking Skills
                1.1 Everyday communication
           2. Reading Skills
                2.1 Academic
                2.2 General
           3. Writing skills
                3.1 Academic
                3.2 General

วิชาสังคมศึกษา

           1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
           2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
           3. เศรษฐศาสตร์
           4. ประวัติศาสตร์
           5. ภูมิศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

           1. ความรู้พื้นฐาน (เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน)
           2. ระบบจำนวนจริง
           3. เรขาคณิต
           4. พีชคณิต
           5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
           6. แคลคูลัส
           7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

           1. จำนวนจริงและการดำเนินการ
           2. การวัด
           3. พีชคณิต
           4. ความน่าจะเป็น

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

           1. พันธุกรรม
           2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
           3. อยู่ดีมีสุข
           4. อยู่อย่างปลอดภัย
           5. ธาตุและสารประกอบ
           6. ปฏิกิริยาเคมี
           7. สารชีวโมเลกุล
           8. ปิโตรเลียม
           9. พอลิเมอร์
           10. การเคลื่อนที่
           11. แรงในธรรมชาติ
           12. คลื่นกล
           13. เสียง
           14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
           15. พลังงานนิวเคลียร์
           17. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
           18. แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
           19. ธรณีประวัติ
           20. กำเนิดเอกภพ
           21. ดาวฤกษ์
           22. ระบบสุริยะ
           23. เทคโนโลยีอวกาศ
           24. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  วิชาชีววิทยา

           1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
           2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิชาเคมี

           1. อะตอมและตารางธาตุ
           2. พันธะเคมี
           3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
           4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
           5. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
           6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
           7. สมดุลเคมี
           8. กรด-เบส
           9. ไฟฟ้าเคมี
           10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
           11. เคมีอินทรีย์
           12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
           13. สารชีวโมเลกุล

เกาะติดข่าว 9 วิชาสามัญ ทั้งหมดคลิกเลย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาแล้ว ! เนื้อหา 9 วิชาสามัญ 59 ที่ออกสอบ โพสต์เมื่อ 8 กันยายน 2558 เวลา 16:04:32 29,973 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP