ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปึการศึกษา 2533 แก่ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสถาบันอุดมศึกษา หรือทำการวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาทางศึกษา ปีการศึกษา 2553 มีมูลค่าทุนละ 50,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อ ผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

          ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นแบบ ขอรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่

          ผู้ประสงค์จะขอรับทุน ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนได้ที่

          สานักงานคณะ กรรมการ สกสค. สานักสวัสดิการครู
          กลุ่มกองทุน และมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4
          ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
          โทร. 02-3560104 
          E-mail :
Kongtun@otep.go.th


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:47:29 106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP