มก. อบรมนิสิตใหม่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ มก. อบรมนิสิตใหม่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่  
  
           ขอเชิญนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตบางเขน ทุกท่าน เข้าอบรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.00 -17.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับทราบข้อคิดในการศึกษาและเรียนรู้และปรับตัวการใช้ชีวิตจากโรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ตลอดจนได้รับทราบถึงระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและการรับขวัญเป็นลูกพระพิรุณอย่างสมบูรณ์

           การอบรมจะแบ่งนิสิตชั้นปีที 1 ออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ดังนี้ 

            รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ประกอบด้วยนิสิตคณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง 

            รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ประกอบด้วย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการชลประทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

            รุ่นที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ประกอบด้วย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 

            รุ่นที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ประกอบด้วย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มก. อบรมนิสิตใหม่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:10:09 137 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP