แอดมิชชั่น53 นิติจุฬาฯคะแนนอันดับ1
แอดมิชชั่น53นิติจุฬาฯคะแนนอันดับ1(ไทยโพสต์)

           ประกาศผล "แอดมิชชั่น 53" รุ่นใช้คะแนน GAT/PAT แล้ว สอท.รอลุ้นผลงานจัดการปีแรก จะเกิดปัญหาวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ ขณะที่เด็กเตรียมอุดมฯ ซิวอันดับ 1 นิติฯ จุฬาฯ ขณะที่หลาน "วิโรจน์ เปาอินทร์" คะแนนสูงสุดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ น้องพิการสายตาติด 2 คน     

           เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร่วมแถลงข่าวการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2553 โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า สอท.พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นกลางอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค.เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/ ของ สอท. และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลรวม 21 แห่ง

          โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 98,143 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท. ดำเนินการคัดเลือกรวม 94 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 888 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,764 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทั้งหมด 70,003 คน จากจำนวนที่เปิดรับตามทั้งหมด 121,266 คน แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สกอ. 67,133 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 80,551 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 324 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 3,965 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2,546 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 36,750 คน

           สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ในการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2553 ได้แก่ น.ส.ปารมี กีรติวิทยานันท์ รร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 88.83 สูงสุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ, น.ส.กรัณฑรัตน์ ครองสิริวัฒน์ รร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 86.73 สูงสุดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ, น.ส.พิมพ์พนิภา กังสนันท์ รร.ราชินีบน ได้คะแนนร้อยละ 85.88 สูงสุดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, น.ส.ณฐวรรณ เปาอินทร์ รร.สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้คะแนนร้อยละ 85.29 สูงสุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, น.ส.ศิริมา ระงับภัย รร.นครสวรรค์ ได้คะแนนร้อยละ 85 สูงสุดคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, นายวุฒิ พูลสมบัติ รร.รัตนาธิเบศร์ ได้คะแนนร้อยละ 82.97 สูงสุดคณะจิตวิทยา จุฬาฯ, น.ส.พิชชา ลีลาพรพิสิฐ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้คะแนนร้อยละ  81.62 สูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และนายณภัทร ดำรงสิริรัช รร.เตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 81.18 สูงสุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นอกจากนั้นมีนักเรียนที่พิการทางสายตาผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพร ตองอ่อน คณะครุศาสตร์ จาก รร.สุราษฎร์พิทยา และนายจตุรพักตร์ บุตรคำ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           นายชัยวุฒิกล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนอยากย้ำคือเมื่อนักเรียนทราบผลการคัดเลือกแล้ว ขอให้ตรวจสอบสถานที่ วัน และเวลาการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของ สอท. และขอให้นักเรียนเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.นี้ สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากระบบแอดมิชชั่นในปีนี้ ยังมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ เนื่องจากยังมีสถาบันอุดมศึกษาของทั้งรัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ขณะนี้ อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษในคณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รวมทั้ง ม.ราชภัฏ ม.เทคโนโลยีราชมงคล และ ม.เอกชนอีกหลายแห่งที่ยังเปิดรับนักศึกษา โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

           "ส่วนมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดกับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง เช่น จุฬาฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นต้น ยังยืนยันกำหนดวันสัมภาษณ์ตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้หากมีเหตุสุดวิสัยก็ให้อำนาจผู้บริหารสถาบันสั่งเลื่อนกำหนดวันสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม" นายชัยวุฒิกล่าว และว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ สอท.ดำเนินการจัดอันดับผลการแอดมิชชั่น และเป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) มาเป็นคะแนนความถนัดทั่วไป หรือ GAT และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ซึ่งปีนี้นักเรียนอาจเสียเปรียบนิดหน่อยตรงที่ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ แต่คิดว่าปีต่อไประบบจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น

           อย่างไรก็ตาม หากจะให้ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานในปีแรกของ สอท.นั้น ขณะนี้คงยังไม่สามารถประเมินได้ต้องรอภายหลังจากการประกาศผลเรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่ ในส่วนของปัญหาการตัดสิทธิ์นั้นก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหามากนัก เนื่องจากระเบียบการสมัครกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าเด็กไม่สละสิทธิ์รับตรงตามที่กำหนดก็จะถูดตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางทันที แต่ถ้าเด็กสละสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนดแล้วยังเกิดปัญหาขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะระบบการสื่อสารที่ขัดข้องระหว่างมหาวิทยาลัยและ สทอ.ทำให้ได้รับข้อมูลล่าช้าก็จะต้องคืนสิทธิ์ให้เด็ก

           ขณะที่ น.ส.ปารมี กีรติวิทยานันท์ หรือ "น้องมะนาว" ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในระบบแอดมิชชั่น กล่าวว่า ตนเลือกคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ซึ่งตนอยากเรียนในสายนี้เพราะเห็นว่าเป็นสายงานที่ท้าทาย และรู้สึกว่าอาชีพด้านกฎหมายสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ในสังคมได้มาก ส่วนอนาคตอยากเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ว่าชนชั้นไหนก็ควรรู้ แต่ในความเป็นจริงกลับมีคนที่รู้กฎหมายน้อยมาก บางคนรู้เพราะคนอื่นเล่าต่อกันมาก็มีทั้งจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ดังนั้นตนคิดว่าหากตัวเองมีโอกาสในอนาคตก็อยากทำให้กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

           "ได้รับทราบว่าตัวเองได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ก็ดีใจมาก เพราะตอนแรกก็ลุ้นเพียงให้ได้เข้าเรียนในคะแนนที่ตั้งใจไว้ ไม่คิดว่าได้คะแนนสูงขนาดนี้ สำหรับเคล็ดลับในการเรียนนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ นอกจากนั้นจะต้องตั้งใจเรียนในห้อง เพราะจริงๆ แล้วการกวดวิชาไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยหากเราสนใจเรียนในห้องเรียน หากมีอะไรไม่เข้าใจแล้วค่อยก็ไปหาที่เรียนพิเศษเพิ่มเติม สำหรับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นนั้นส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีกว่าระบบเดิม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะระบบและวิธีการที่ยังไม่เข้าที่ จึงกลายเป็นว่าเด็กต้องวิ่งสอบมากขึ้น และเพิ่มแรงกดดันให้กับเด็ก

           น.ส.ณฐวรรณ  เปาอินทร์ หรือ "น้องน้ำ" คะแนนสูงสุดในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะคณะนี้เป็นคณะที่ใฝ่ฝัน และอยากเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะคุณปู่ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมช.กระทรวงมหาดไทย เป็นแรงบันดาลใจ อีกทั้งคุณอาคุณน้าก็เรียนในสายนี้ ซึ่งเชื่อว่าคุณปู่คงดีใจถ้าได้ทราบข่าวนี้ สำหรับเคล็ดลับในการเรียนต้องพยายามทำโจทย์ให้มาก ทบทวนเนื้อหาเสมอเพื่อทำความเข้าใจ

           นายณัฐพร ตองอ่อน นักเรียน ม.6 รร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้พิการทางสายตา สอบติดคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ตนติดอันดับที่ 2 โดยอันดับแรกเลือกคณะครุศาสตร์ มรภ.พระนคร ที่เรียนคณะนี้เพราะใฝ่ฝันอยากเป็นครู เพราะตนประทับใจครู รร.สอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ดูแลตนเป็นอย่างดี จึงอยากเป็นครูที่ดีเพื่อดูแลเด็กๆ ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีเหมือนที่ตนได้รับจากครู ที่ทำคะแนนได้เพราะตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือ หากเข้าไปเรียนแล้ว อยากให้ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาช่วยจัดหาครูพี่เลี้ยง สื่อและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แอดมิชชั่น53 นิติจุฬาฯคะแนนอันดับ1 โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:51:56 312 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP