ปฏิทินสอบ gat pat 59


gat pat 59

          gat pat 59 สทศ. ประกาศรับสมัคร gat/pat 59 พร้อมเปิดปฏิทินสอบ gat pat 59 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี 2559

         ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         สำหรับการสมัครสอบ gat pat 59 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.niets.or.th 

 ปฏิทินสอบ gat pat 59

gat pat 59


 ตารางสอบ gat pat 59 ครั้งที่ 1

gat pat 59


 ตารางสอบ gat pat 59 ครั้งที่ 2

gat pat 59


 ข้อควรระวังในการสมัครสอบ gat pat 59

         1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้นไปเท่านั้น

         2. ก่อนสมัครสอบต้องศึกษาข้อมูลคณะ และสถาบันที่ต้องการนำคะแนนไปยื่นว่าใช้คะแนนการสอบวิชาใดบ้าง

         3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไขการสมัครสอบก่อนเข้าระบบสมัครสอบ และควรดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง

         4. กรอกข้อมูลในระบบตามความเป็นจริง โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ระดับการศึกษา และความต้องการพิเศษ

* การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะส่งผลต่อตัวผู้สมัครสอบเอง และหากเกิดความเสียหาย ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

         5. Username Password และเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าระบบทุกครั้ง ดังนั้น ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบได้

         6. ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา แต่สามารถเลือกสอบได้ทุกวิชาที่ต้องการ ยกเว้นวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7.1-PAT 7.6) เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน

         7. หลังชำระเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบชำระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินคืนมาก่อน และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

         8. การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอน และอยู่ในระยะเวลากำหนด หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที

*สทศ. จะพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้ที่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา และเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินสอบ gat pat 59 โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 18:32:47 3,248 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP