x close

ม.เกษตร สกลนคร รับสมัครเรียน ป.ตรี บัญชี-บริหาร ภาคพิเศษ
ประกาศรับสมัครโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

          ด้วยทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร  บัญชีบัณฑิต  และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

 คุณสมบัติผู้สมัคร


          เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. / ปวส. ทุกสาขา  หรือเทียบเท่า

 กำหนดการ

          รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -  16 พฤษภาคม 2553 
          ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 19  พฤษภาคม 2553 
          สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 21 พฤษภาคม 2553
          ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 พฤษภาคม 2553
          ยินยันสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงิน 21 -27 พฤษภาคม 2553

 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางดังนี้

          - ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะฯ  (ห้องธุรการ คณะชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท 

          - ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท  เข้าหมายเลขบัญชี 446-1-07347-1  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ชื่อบัญชีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ   พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้   

                    1.  ใบสมัคร  1 ฉบับ                 
                    2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  1 รูป     
                    3.  สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

           หมายเลขโทรศัพท์  0-4272-5039  , 086-8864594  (คุณวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย)
           หมายเลขโทรสาร   0-4272-5040
           เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
           หรือที่เว็บไซต์ http://fam.csc.ku.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและจาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เกษตร สกลนคร รับสมัครเรียน ป.ตรี บัญชี-บริหาร ภาคพิเศษ อัปเดตล่าสุด 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:59:16 1,005 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP