ม.เกษตรศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัย 30 ทุนม.เกษตรศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัย 30 ทุน

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TURPIF) ดำเนินการบริหารทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจำนวน 30 ทุน ๆ ละ 50,000 - 100,000 บาท โดยลักษณะทุนเป็นแบบ Maching Fund ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรมคนละครึ่ง เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1-31 พ.ค. 53 นี้

รายละเอียด

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TURPIF)  ได้มีข้อตกลงที่จะจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารจัดการทุน โดยลักษณะทุนเป็นการ Maching Fund ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม  งบประมาณของทุนวิจัยอยู่ในช่วง 50,000 - 100,000 บาท และมีเงื่อนไขการขอรับทุนดังนี้

           1.ต้องเป็นงานวิจัยที่มีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม และผู้ทำวิจัยเป็นบุคลากร (อาจารย์, นักวิจัย, นักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           2.งบประมาณรวมของโครงการประมาณ 50,000 - 100,000 บาท เป็นทุนแบบ Maching Fund ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคอุตสาหกรรมคนละครึ่ง อาทิ งบประมาณรวม 60,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การสนับสนุน 30,000 บาท ภาคอุตสาหกรรมสมทบทุน 30,000 บาท โดยงบประมาณรวม 60,000 บาทนี้ใช้เป็นทุนวิจัย 50,000 บาท และจัดสรรให้มูลนิธิฯ 10,000 บาทเป็นค่าบริหารจัดการ

           3.ทุนวิจัยนี้ไม่ผูกพันเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอโครงการ

           4.ภาคอุตสาหกรรมอาจจะสนับสนุนในรูปของ In Cash หรือ In Kind

           ดังนั้นมูลนิธิฯ จะทำการเปิดรับข้อเสนอโครงงาน KU-TURPIF ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2553 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล ฉัตรปุญญานนท์ โทรศัพท์ 02-409-6040 ต่อ 111


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TURPIF) 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เกษตรศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัย 30 ทุน โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2553 เวลา 15:32:37 131 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP