สพฐ. ยืนยัน รับนักเรียนเกือบสมบูรณ์แล้ว


 เลขาฯ สพฐ. ยืนยัน การรับนักเรียนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว (กระทรวงศึกษาธิการ)

          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยัน การรับนักเรียนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถจัดสรรที่เรียนให้เด็กครบทุกคน แต่มีอีกร้อยละ 10 ที่ไม่ยอมรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร


          นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ขณะนี้ กระบวนการรับนักเรียนได้ดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประกาศผลในรอบแรก และให้มีการแสดงความประสงค์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากการสอบ และการจับสลาก ก็ได้มีการจัดสรรที่นั่งในรอบที่สองซึ่งสามารถจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนครบ ทุกคนแล้ว แต่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งประมาณร้อยละ 10 ที่ยังไม่พอใจในโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จัดสรรให้ จึงอยากให้นักเรียน และผู้ปกครองยอมรับ เพื่อที่โรงเรียนจะได้มีจำนวนนักเรียนที่แน่นอน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป โดยยืนยันว่าจะไม่มีการเกลี่ยที่นั่งให้เป็นรอบที่สาม

          ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลผลการรับนักเรียน พบว่า จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยโรงเรียนทั่วไปอยู่ที่ 30 – 40 คนต่อ ห้อง โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงอยู่ที่ 45 – 50 คนต่อ ห้อง และยังไม่มีรายงานขอขยายจำนวนนักเรียนเข้ามาที่ สพฐ. แต่อย่างใด โดย สพฐ. จะพยายามคุมจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ให้เกิน 50 คน ยกเว้นกรณีพิเศษจริงๆ ที่จะต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเป็นกรณีไป

          นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ภาพรวมการรับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ทั้งหมดนั้น ในส่วนของชั้น ม.1 มีแผนการรับนักเรียนจำนวน 772,660 คน มียอดผู้สมัครจำนวน 797,171 คน รับไว้จำนวน 462,342 คน ชั้น ม.4 มีแผนรับจำนวน 399,832 คน มียอดผู้สมัครจำนวน 397,128 คน รับไว้จำนวน 244,917 คน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรับไว้ดังกล่าว เป็นตัวเลขที่ได้รับรายงานร้อยละ 70 ที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งจะมีนักเรียนมาเข้าเรียนช่วงเปิดภาคเรียน เพราะฉะนั้น ถือว่าจำนวนแผนรับนักเรียน กับยอดผู้สมัครมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. ยืนยัน รับนักเรียนเกือบสมบูรณ์แล้ว โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2553 เวลา 13:38:39 117 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP