โครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศส ปี 54 - 55


โครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2554 - 2555

         
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศษประจำประเทศไทยได้เชิญผู้สนใจเสนอโครงการวิจัย Call for Proposals 2011 - 2012 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2554 - 2555 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการเกษตร สาขานิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

          จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามสาขาดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศสฉบับภาษาอังกฤษ  ผ่านทางกิจการนานาชาติชั้น 6  สนอ. ภายในวันที่  2 มิถุนาน 2553 โครงการวิจัยที่เสนอหลังวันที่ 2 มิถุนายน 2553 จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcementsขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศส ปี 54 - 55 โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2553 เวลา 14:45:22 105 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP