ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

           ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 

           1. ด้านสติปัญญา (การคิด) 
           2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
           3. ด้านคณิตศาสตร์ 
           4. ด้านวิทยาศาสตร์ 
           5. ด้านภาษา 
           6. ด้านผู้นำ 
           7. ด้านศิลปะ 
           8. ด้านดนตรี 
           9. ด้านกีฬา 
           10. ด้านสติปัญญา (การคิด) มีลักษณะดังนี้

     1. มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
     2. ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี (มักมองเห็นอะไรได้มากกว่าคนอื่น) 
     3. รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
     4. ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง 
     5. มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา 
     6. จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว (จำเร็ว) 
     7. ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ (จำแม่น) 
     8. เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน 
     9. ชอบคบคนที่มีอายุมากกว่า 
     10. ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง (ไม่อยากให้ผู้อื่นช่วยเหลือหรือถ้าช่วย ก็เพียงเล็กน้อย) 
     11. ชอบทำงานคนเดียวหรืองานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม 
     12. ชอบทำกิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ 
     13. สนใจอ่านหนังสือที่ยากเกินวัย (เช่น หนังสือของผู้ใหญ่ หนังสือ เกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสำคัญ และสารานุกรม เป็นต้น) 
     14. รู้หรือสนใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ต้องประหลาดใจ (เพราะคาดไม่ถึงว่า วัยแค่นี้จะรู้หรือสนใจ) 
     15. ทำงานที่ชอบได้ดีเกินคำสั่งหรือความคาดหมาย 
     16. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
     17. ใช้ภาษา (เช่น ศัพท์หรือโครงสร้างประโยค) ที่สูงเกินวัย 
     18. เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็มีแนวโน้มจะทำได้ดี 
     19. ชอบตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิด 
     20. สนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด 
     21. ชอบจัดระบบระเบียบหรือโครงสร้างให้กับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ 
     22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น สัญลักษณ์ ตัวเลข รวมทั้งคำนามธรรม (เช่น ประชาธิปไตย วินัย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น) ได้อย่างลึกซึ้งกว่าเด็กวัยเดียวกัน 
     23. อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

อ้างอิงจาก http://www.thaigifted.org/

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2553 เวลา 15:48:49 1,201 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP