โอนอีก 20 โรงเรียนให้ อปท.
โอนอีก 20 โรงเรียนให้ อปท. (ไทยโพสต์)

           ศธ.อนุมัติถ่ายโอน 20  รร.ให้  อปท.ในปี 53 พร้อมประสาน อปท.ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาต่อไป   ขณะที่รอง กพฐ.รับหลังถ่ายโอนมีบาง รร.ขอโอนกลับคืน สพฐ.แต่ติดข้อ กม.ไม่เปิดช่อง

           นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีการศึกษา 2553 ว่า ขณะนี้มี  อปท.จำนวน  45  แห่ง  เสนอขอรับโอนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  จำนวน  63  รร.  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 32  แห่ง  ซึ่ง สพท. ได้สอบถามความสมัครใจครูบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา  ตลอดจนประเมินความพร้อมของ  อปท.ตามขั้นตอนแล้ว 46 รร.  ส่วนอีก 17 รร.อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความสมัครใจและประเมินความพร้อม

           สำหรับ 46  รร.นั้น  พบว่า  มี  21  รร.จาก  13  เขตพื้นที่ฯ  ที่ผ่านเกณฑ์ความพร้อมและสมัครใจถ่ายโอนไปสังกัด  อปท.  แต่  สพฐ.อนุมัติให้ถ่ายโอนได้  20  รร.  จำแนกเป็น  ระดับก่อนประถมศึกษา  2  รร.  ระดับประถมฯ   16  รร.  และ  รร.ขยายโอกาสฯ  2  รร.  โดย  สพฐ.ขอสงวนการถ่ายโอนสถานศึกษาไว้  1  รร.  คือ  รร.โสภณศิริราษฎร์  สังกัด  สพท.ราชบุรี  เขต  1  เนื่องจากเข้าข่ายสถานศึกษาลักษณะพิเศษประเภท  รร.ในฝัน  รุ่นที่  1  ส่วนที่เหลืออีก  25  รร.ไม่สามารถถ่ายโอนให้  อปท.ได้  เนื่องจากไม่สมัครใจถ่ายโอน  22  รร.  และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความพร้อม  3  รร.  ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนไปนั้นจะอยู่ช่วย  รร.เดิม  1  ปีการศึกษา  จนกว่า  อปท.จะหาครูมาทดแทน  แล้วจึงย้ายกลับมาอยู่ในโรงเรียนของ  สพฐ.  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม  ศธ.จะประสานงานกับ  อปท.เพื่อดูแลคุณภาพการศึกษาต่อไป

           นายชินวรณ์กล่าวอีกว่า สำหรับ  รร.ทั้ง  20  แห่งที่ถ่ายโอนไปสังกัด  อปท.  ในปี   2553  นั้น  แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.)  5  แห่ง  ได้แก่  รร.บ้านหนองอำเภอจีน   อบจ.กาญจนบุรี,   รร.ชุมชนอาจสามารถ  อบจ.นครพนม,  รร.วัดสิงห์ทอง  และ  รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์  อบจ.นนทบุรี  และ  รร.วัดห้วยปลาดุก  อบจ.ราชบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  9  แห่ง  ได้แก่  รร.บ้านห้วยน้ำขาวสาขาพุน้ำร้อน  อบต.บ้านเก่า  จ.กาญจนบุรี, รร.บ้านเหมือนง่า  อบต.สันติสุข  จ.เชียงราย, รร.บ้านหนองตาเมือง  และ  รร.บ้านหนองตาแต้ม  อบต.หนองตาแต้ม  จ.ประจวบคีรีขันธ์,  รร.บ้านหนองบัว  อบต.ปากน้ำปราณ   จ.ประจวบคีรีขันธ์,  รร.วัดหนองปลากะดี่  อบต.หนองปลาหมอ  จ.สระบุรี,  รร.บ้านกมลราษฎร์  อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล  จ.สุโขทัย,  รร.บ้านเขาพระอินทร์   อบต.ปากแพรก  จ.สุราษฎร์ธานี,  รร.บ้านกุดเสถียร  สบต.สร้างมิ่ง  จ.ยโสธร   และเทศบาล  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่  รร.วัดบางมะเฟือง  เทศบาล  ต.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา,   รร.บ้านห้วยเป้า   และ  รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง  เทศบาลทุ่งข้าวพวง    จ.เชียงใหม่,  รร.บ้านไร่ใหม่เทศบาล  ต.ไร่ใหม่  จ.ประจบคีรีขันธ์,  รร.วัดหลวงพ่อเขียว   เทศบาล  ต.บ้านแพรก  จ.พระนครศรีอยุธยา  และ  รร.ขุหลุ  (ประชาวิทยาคาร)   เทศบาล  ต.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

           ด้านนายสมเกียรติ  ชอบผล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.)   กล่าวว่า   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549-2552  มีสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด  อปท.แล้ว   430  รร.  โดยยอมรับว่าหลังการถ่ายโอนมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งติดต่อเป็นการภายในเพื่อขอโอนย้ายกลับมาสังกัด  สพฐ.เหมือนเดิม  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อกฎหมายไม่เปิดช่อง  ดังนั้น  สพฐ.จะเข้าไปช่วยประคับประคองดูแลในเรื่องคุณภาพการศึกษาต่อไป.ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โอนอีก 20 โรงเรียนให้ อปท. โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2553 เวลา 14:00:48 163 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP