รัฐบาลอินโดฯ ให้ทุนการศึกษา ปริญญาโท

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (กระทรวงศึกษาธิการ)

          รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ "Developing Countries Partnership (DCP) Scholarship" แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขามนุษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการ ในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน 13 แห่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี

          ทั้งนี้ ในปีแรกจะเป็นการศึกษาภาษาอินโดนีเซียและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือเรียนและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          2. ได้ระแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

          3. มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่ประสงค์จะศึกษา

          4. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และมีใบรับรองแพทย์


          ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2252-3135 หรือสถานกงศุลอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553

          และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kbri-bangkok.com และ  knb.diknas.go.id


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลอินโดฯ ให้ทุนการศึกษา ปริญญาโท โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2553 เวลา 15:50:00 106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP