การวางแผนการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

การวางแผนการศึกษา

          นักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาในญี่ปุ่นนั้น แต่ละคนอาจมีแรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิธีการศึกษา ระยะเวลาและสถาบันที่ต้องการเข้าก็อาจแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ก่อนอื่นเราควรคำนึงถึงความสามารถทางการศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือเป้าหมายในอนาคตของตัวเราเอง แล้วจึงมาวางแผนการศึกษาในขั้นต่อไป

1. รูปแบบของการศึกษาต่อ

          
แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆตามจุดมุ่งหมายและระยะเวลาในการศึกษาต่อได้ดังนี้


 รูปแบบการศึกษาต่อ 
                           

  ศึกษาต่อเฉพาะภาษา     
          

 1 เดือน - 2 ปี 

 จุดมุ่งหมาย     เรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่น   ต้องการได้รับปริญญา  
 หรือต้องการทำวิจัยระยะยาว

 สถาบันการศึกษา      สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นของเอกชน  
  หรือภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรพิเศษ
  ในมหาวิทยาลัยของเอกชน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
 วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น  
 โรงเรียนอาชีวศึกษา  
 วิทยาลัยเทคนิค

 ระยะเวลา   1 เดือน - 2 ปี  1 ปีขึ้นไป           *** โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่นจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีน้อยและจำกัดเฉพาะสาขา


2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

         
ลองคำนวณค่าใช้จ่ายดูคร่าวๆโดยไม่นำจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้จากการทำงานพิเศษหรือทุนการศึกษามาคำนวณรวม เพื่อจะได้รู้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเตรียมได้อย่างพอเพียง

          การไปศึกษาต่อมี 2 รูปแบบ

          ศึกษาต่อโดยได้รับทุนการศึกษา

          ในกรณีของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งรับรองโดยสถานทูต หากผู้ได้รับทุนมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพอ จะต้องศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยเสียก่อน ซึ่งจะใช้ระยะเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ทางภาษาของผู้เรียน

          ศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว

          เป็นการไปศึกษาต่อโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในระยะแรกเพื่อให้ไปศึกษาระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยหาทุนสนับสนุนในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ (ทุนในญี่ปุ่นมีมากกว่าทุนที่สมัครในไทย)ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การวางแผนการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2553 เวลา 17:43:59 194 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP