นศ.พยาบาลเฮ!ได้ที่เรียนแน่นอน
นศ.พยาบาลเฮ! ได้ที่เรียนแน่นอน (ไทยโพสต์)

         นักศึกษาพยาบาล  ว.นครราชสีมา  เฮ!  มีที่เรียนแน่นอนแล้ว  เตรียมจับฉลากเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆ  ทันปีการศึกษา  53  นี้  แน่นอน

         รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (กกอ.)  เปิดเผยความคืบหน้าแนวทางเยียวยานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยนครราชสีมา    ชั้นปีที่   2-4  จำนวน  135  คน  ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีที่วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล   ว่า   ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (สกอ.)  ได้ข้อสรุปในการเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าวแล้ว  โดยทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับนักศึกษาเข้าไปศึกษาในสถาบันสังกัดจำนวน  67   คน  ส่วนที่เหลือ  68  คน  จะไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

         รศ.นพ.กำจรกล่าวอีกว่า  ส่วนการจัดที่นั่งให้กับนักศึกษาดังกล่าวจะใช้วิธีการจับสลากเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  แต่ในการจัดที่นั่งให้นักศึกษาชั้นปี  4  ทาง  สกอ.พยายามจัดให้ไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน   ส่วนชั้นปีอื่นๆ   ก็ให้เกลี่ยกันไปตามความเหมาะสม   และขอให้สถาบันต่างๆ  หาทางช่วยเหลือนักศึกษาให้ไม่ต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่ทั้งหมด

         รศ.นพ.กำจรกล่าวต่อว่า  สำหรับมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษามีดังนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับ   6  คน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับ  6  คน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับ  6  คน  มหาวิทยาลัยบูรพารับ  6  คน  มหาวิทยาลัยนเรศวรรับ  12  คน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับ   10  คน  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับ  10  คน  และมหาวิทยาลัยสยามรับ  12  คน  

         ส่วนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่ให้ที่นั่งกับนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันที่อยู่ทางภาคใต้   เพราะมีที่นั่งพอจะรับนักศึกษาได้   และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล   4  มาถึงปีแล้ว  จึงมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนมีคุณภาพ  และที่สำคัญผลผลิตที่ออกมาส่วนใหญ่จะสอบผ่านการขอใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

         "สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น  ขณะนี้  สกอ.กำลังให้ทางนิติกรช่วยร่างหนังสือสัญญาระหว่างนักศึกษากับวิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ  เพื่อเสนอต่อทางวิทยาลัยนครราชสีมาตามที่สถาบันรับปากไว้ว่าจะช่วยเหลือ  และยังเป็นการป้องกันไม่ให้สถาบันเบี้ยวค่าใช้จ่ายนักศึกษาด้วย   ทั้งนี้คาดว่านักศึกษาทั้งหมดจะเริ่มเรียนได้ทันปีการศึกษา  2553  นี้"  รองเลขาธิการ  กกอ.กล่าว

         ส่วนการเยียวยานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  ที่สถาบันรับเกินจำนวนที่สภาการพยาบาลกำหนดนั้น  เท่าที่ทราบทางมหาวิทยาลัยจะไปหารือกับทางสภาการพยาบาล  แต่  สกอ.ก็สำรองที่นั่งให้กับนักศึกษาที่ไม่ต้องการจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเดิม  โดยอาจจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (มรภ.)  ที่  สกอ.ได้เตรียมไว้ให้ขณะนี้มีแล้ว  400  กว่าที่นั่ง  จาก  มรภ.กว่า  10  แห่ง

                  รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (กกอ.)  เปิดเผยความคืบหน้าแนวทางเยียวยานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยนครราชสีมา    ชั้นปีที่   2-4  จำนวน  135  คน  ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีที่วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาโดยที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล   ว่า   ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (สกอ.)  ได้ข้อสรุปในการเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าวแล้ว  โดยทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับนักศึกษาเข้าไปศึกษาในสถาบันสังกัดจำนวน  67   คน  ส่วนที่เหลือ  68  คน  จะไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ         รศ.นพ.กำจรกล่าวอีกว่า  ส่วนการจัดที่นั่งให้กับนักศึกษาดังกล่าวจะใช้วิธีการจับสลากเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  แต่ในการจัดที่นั่งให้นักศึกษาชั้นปี  4  ทาง  สกอ.พยายามจัดให้ไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน   ส่วนชั้นปีอื่นๆ   ก็ให้เกลี่ยกันไปตามความเหมาะสม   และขอให้สถาบันต่างๆ  หาทางช่วยเหลือนักศึกษาให้ไม่ต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่ทั้งหมด                  ส่วนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่ให้ที่นั่งกับนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันที่อยู่ทางภาคใต้   เพราะมีที่นั่งพอจะรับนักศึกษาได้   และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล   4  มาถึงปีแล้ว  จึงมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนมีคุณภาพ  และที่สำคัญผลผลิตที่ออกมาส่วนใหญ่จะสอบผ่านการขอใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล         "สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น  ขณะนี้  สกอ.กำลังให้ทางนิติกรช่วยร่างหนังสือสัญญาระหว่างนักศึกษากับวิทยาลัยนครราชสีมาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ  เพื่อเสนอต่อทางวิทยาลัยนครราชสีมาตามที่สถาบันรับปากไว้ว่าจะช่วยเหลือ  และยังเป็นการป้องกันไม่ให้สถาบันเบี้ยวค่าใช้จ่ายนักศึกษาด้วย   ทั้งนี้คาดว่านักศึกษาทั้งหมดจะเริ่มเรียนได้ทันปีการศึกษา  2553  นี้"  รองเลขาธิการ  กกอ.กล่าว        ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาะประกอบจาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นศ.พยาบาลเฮ!ได้ที่เรียนแน่นอน โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2553 เวลา 15:46:08 125 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP