วิศวะ5สถาบัน เตรียมร่วมมือ สอนทำกิจกรรม
วิศวะ5สถาบัน เตรียมร่วมมือ สอนทำกิจกรรม (ไทยโพตส์)

          วิศวะ  5  สถาบันเตรียมร่วมมือทางวิชาการ  และเครือข่ายทางด้านวิศวกรรม  ด้านการเรียนการสอน  และกิจกรรมของ  นศ.  ชี้มีผลดีช่วยลดต้นทุน  นักศึกษาได้รับความรู้เต็มที่

          รศ.ประสิทธิ์  จุลเสรีวงศ์  ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   (สจล.)   เปิดเผยว่า  5  มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และมหาวิทยาลัยมหานคร  ได้มีความเห็นร่วมกันในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางด้านวิศวกรรมวัดคุม  วิศวกรรมอัตโนมัติ  และวิศวกรรมระบบควบคุม  โดยมีกรอบความร่วมมือเบื้องต้นทางด้านวิชาการ  การเรียนการสอน  และกิจกรรมของนักศึกษา

          สำหรับกิจกรรมแรกของกรอบความร่วมมือครั้งนี้  ได้จัดให้มีการแสดงโครงงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีร่วมกันระหว่าง  5  มหาวิทยาลัยในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีแรก  โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย  และมีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคณาจารย์จาก  5  มหาวิทยาลัยเครือข่าย  และในอนาคตยังมีแนวทางจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอนร่วมกัน  โดยมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญหรือมีจุดเด่นด้านใด  เช่น  สจล.มีศูนย์วิศวกรรมอัตโนมัติ  ซึ่งมีความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือ  ก็จัดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้ามาเรียนที่  สจล.แทน  มหาวิทยาลัยในเครือข่ายไม่ต้องลงทุนในการสอนด้านนี้ซ้ำซ้อน  ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเครือข่ายลงได้ไม่น้อยทีเดียว

          "ในอนาคตการจัดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเครือข่าย  จะพยายามจัดหลักสูตรให้คล้ายคลึงกันเพื่อให้การบริหารจัดการภายในเครือข่ายเกิดประโยชน์สูงสุด"  รศ.ประสิทธิ์กล่าว.ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิศวะ5สถาบัน เตรียมร่วมมือ สอนทำกิจกรรม โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2553 เวลา 15:10:17 197 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP