ดันศธ.ออกประกาศคุ้มครองนศ.ดันศธ.ออกประกาศคุ้มครองนศ. (ไทยโพสต์)

          สกอ.เตรียมยกร่างออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการคุ้มครองสิทธินักศึกษา  ไม่ให้โดนมหาวิทยาลัยเอาเปรียบ เผยเด็กร้องเยอะมาก  มหาวิทยาลัยเปิดสอนแบบไร้คุณภาพ   ทั้งวิชาเรียนและผู้สอนไม่เป็นไปตามโฆษณา รวมทั้งหากไม่มั่นใจคะแนนที่ได้รับก็สามารถร้องเรียนได้

          ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (กกอ.)  ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อเร็วๆ  นี้ว่า  ที่ประชุม  กกอ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ยกร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องสิทธิของนิสิต-นักศึกษา  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทางการอุดมศึกษาไม่ให้ถูกมหาวิทยาลัยต่างๆ  เอาเปรียบ 

          เลขาธิการ  กกอ.กล่าวต่อว่า  เนื่องจากที่ผ่านมา  สกอ.ได้รับการร้องเรียนจากผู้เรียนจำนวนมากว่า   ได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาไม่ได้ตามที่โฆษณาไว้  เช่น  โฆษณาว่าจะมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียง  ซึ่งผู้เรียนอยากเรียนด้วยมาสอน  แต่พอไปเรียนจริงๆ  กลับต้องไปเรียนกับอาจารย์คนอื่นแทน  หรือหลักสูตรที่สอนไม่เป็นไปอย่างที่โฆษณาไว้ตอนแรก  หรือหลักสูตรที่เรียนกลับไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ  เช่น  ปัญหาของวิทยาลัยพยาบาล  2  แห่ง  ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาพยาบาล  และทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายตามมาอย่างมาก  เป็นต้น

          "โดยร่างประกาศ  ศธ.เรื่องสิทธิของนิสิต-นักศึกษาฉบับนี้  จะทำให้นักศึกษาได้รู้ถึงสิทธิที่ตนเองจะได้รับก่อนเลือกเรียน  อาทิ  สิทธิที่จะได้รับการชี้แจงเรื่องมาตรฐานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  ได้รู้ว่าหลักสูตรที่จะเข้าเรียนได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาชีพแล้วหรือยัง  ชี้แจงเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน  ชื่อผู้สอน  และนักศึกษามีสิทธิที่จะถามเหตุผลจากอาจารย์กรณีที่ไม่มีความมั่นใจผลคะแนนของตนเองว่าได้รับความเป็นธรรมหรือไม่  และสิทธิในการเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีที่ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ"  ดร.สุเมธกล่าว

          เลขาธิการ  สกอ.กล่าวต่อว่า  ส่วนสิทธิของอาจารย์ผู้สอนนั้นมีอยู่แล้วเรื่องสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ  และสาเหตุที่ต้องออกเป็นประกาศ  ศธ.เพื่อให้เห็นผลในทางปฏิบัติจึงต้องออกเป็นนโยบาย  ดังนั้นจากนี้  สกอ.จะเร่งยกร่างประกาศ  ศธ.ฉบับดังกล่าว  เพื่อให้ที่ประชุม  กกอ.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป.ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดันศธ.ออกประกาศคุ้มครองนศ. โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2553 เวลา 15:00:04 129 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP