x close

สกอ. แจกทุนเด็กชายแดนใต้เรียนมหาวิทยาลัย 2,323 ทุน


ทุนเรียนต่อในประเทศ

          สกอ. มอบทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,323 ทุน สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายนนี้

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดร่วม 84 แห่ง มอบทุนค่าเล่าเรียน จำนวน 2,323 ทุน สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

          - สมัครด้วยตนเอง วันที่ 27-29 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี

คุณสมบัติของผู้รับทุน

          - เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อ.จะนะ, อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย

          - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          - วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ทาง www.mua.go.th

ปฐมนิเทศผู้รับทุนและสอบสัมภาษณ์

          - วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี

สอบสัมภาษณ์และรายงานตัว

          - วันที่ 20-31 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบสัมภาษณ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

          - ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ทาง www.mua.go.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สกอ. แจกทุนเด็กชายแดนใต้เรียนมหาวิทยาลัย 2,323 ทุน อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 2,067 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP