ขยายเวลารับสมัคร - ชำระเงิน admission 53

ประกาศ
ขยายเวลารับสมัครและรับชำระเงิน
การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2553
          ด้วยมีผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ จำนวนมากร้องเรียนมายังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  ว่าประสบปัญหาในการสมัครเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลประวัติการสอบของตน เช่น เลขที่นั่งสอบ O-NET และ / หรือ เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT แต่ละครั้งที่ตนเข้าสอบ อีกทั้งไม่สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจากทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ทั้งทางระบบอัตโนมัติหรือโดยการติดต่อโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2553 ซึ่ง สทศ. ปิดทำการ จนอาจจะทำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ดำเนินการสมัครคัดเลือกฯ ไม่ทันตามกำหนดเวลาเดิม

          ทาง สอท. จึงขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกฯ จากเดิมที่จะหมดเขตรับสมัครในเวลา 24 : 00 น. ของวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เป็นหมดเขตรับสมัคร ณ เวลา 24 : 00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 และขยายเวลาการชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย จากเดิมที่จะหมดเขตรับชำระเงินในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เป็นหมดเขตรับชำระเงินในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไว้ ณ ที่นี้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาสอบถามช่วงเวลาการรับชำระเงินจาก เคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย เนื่องจากเวลาหมดเขตรับชำระเงินอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง 


           สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2553

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการสอบ O-NET และ GAT/PAT 
กรุณาติดต่อ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสอบถามโดยตรง
เว็บไซต์ http://www.niets.or.th/ โทรศัพท์ 02-217-3800 โทรสาร 02-219-2996 
 
 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขยายเวลารับสมัคร - ชำระเงิน admission 53 โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2553 เวลา 12:03:21 116 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP