รับ สมัคร Admission ปี 53
รับสมัคร Admission ปี 53


          นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admission) ประจำปีการศึกษา 2553 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มอบหมายให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ดำเนินการ Admission

          โดยในปีนี้มีองค์ประกอบในการคัดเลือก คือ ใช้คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20%, ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 30% , ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) 10-50% และ ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) 0-40% ซึ่งดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก และปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมรับนักเรียนจากการคัดเลือกผ่านทาง สอท. จำนวน 94 แห่ง เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 88 คณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรหัสทั้งสิ้น 3,764 รหัส และรับนักศึกษาได้จำนวน 120,266 คน

          นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า จะมีการจำหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. – 20 เม.ย.53 ที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สอท. ศูนย์ต่างจังหวัด 12 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนครพนม หรือตรวจดูระเบียบการได้ทาง www.cuas.or.th

          นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า การรับสมัครสามารถสมัครได้ทาง www.cuas.or.th ระหว่างวัน ที่ 11-22 เม.ย.53 ชำระเงินผ่านทางธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ วันที่ 11-22 เม.ย.53 ตรวจความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 12-25 เม.ย.53 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว วันที่ 12-27 เม.ย.53 ทางโทรสาร 0-2354-5155-6, 0-2576-5555, 0-2576-5777 และหลังจากนั้นทาง สอท.จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางwww.cuas.or.th ในวันที่ 9 พ.ค.53 สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ณ.สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้วันที่ 12-15 พ.ค.53 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อวันที่ 23 พ.ค.53 ทาง www.cuas.or.th

          “Admission เป็นระบบที่ได้รับความ เชื่อถืออยู่ อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้ ถือว่าเป็นปีแรกของการนำสัดส่วนการคิดคะแนนดังกล่าวมาใช้ ดังนั้นในการเทียบคะแนนของนักเรียนจากปีก่อน อาจไม่ตรงกันบ้าง ซึ่งการเลือก 4 อันดับจะยังใช้หลักที่คล้าย ๆ กับของเดิม โดยดูผลคะแนนซึ่งนักเรียนทราบกันหมดแล้ว ว่าในคณะหรือสาขาวิชานั้นๆ ใช้สัดส่วนอย่างไร และอยากฝากนักเรียนให้ระมัดระวังกรอบเวลาการรับสมัคร และการชำระเงิน อยากให้ดำเนินการแต่เนิ่น ๆ เพราะหากมีปัญหาจะได้ปรับแก้ได้ทัน” นายชัยวุฒิ กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับ สมัคร Admission ปี 53 โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2553 เวลา 17:01:52 126 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP