ชินวรณ์ รุกรณรงค์คนรวยสละสิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม

 
"ชินวรณ์"รุกรณรงค์คนรวยสละสิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม

         ชินวรณ์"  ฟุ้งเรียนฟรี  15  ปีรื่น  ปีนี้รุกต่อยอดกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับเงินอุดหนุนมากขึ้น เผยปีที่แล้วมีคนสละสิทธิ์เรียนฟรีแค่ระดับน้ำใจ  0.5%  เท่านั้น

          นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุม  "ขับเคลื่อนนโยบายเรียนฟรีเรียนดี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ" ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง  ประมาณ 1,000  คนเข้าร่วม ว่า  ศธ.ได้ดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ต่อเนื่องในปีที่ 2 โดยในปีการศึกษา 2553  ได้รับงบประมาณจำนวน  73,000 ล้านบาท  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  และตนได้กำชับไปแล้วว่าภายในเดือน เม.ย.นี้จะต้องชี้แจงผู้ปกครอง และทำสัญญาต่างๆ ให้แล้วเสร็จ  พร้อมจัดส่งหนังสือให้แก่นักเรียนภายในวันที่  16  พ.ค.  จากนั้นในเดือน  มิ.ย.จะมีการประเมินผลและสำรวจความสำเร็จของโครงการเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายจากการเรียนฟรี  15  ปีให้เป็นเรียนดีและมีคุณภาพต่อไป และในการขับเคลื่อนโครงการนั้น จะมีการบูรณาการงานต่างๆ  โดยในปีนี้จะเพิ่มเติมเรื่องการอบรมครูตามผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล การให้ทุนครูแกนนำคนละ  5,000  บาท  ในวงเงิน  50  ล้านบาท

          รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมา ศธ.มีการรณรงค์ให้ผู้ที่มีฐานะดีสละสิทธิ์ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาส  ซึ่งมีผู้สละสิทธิ์เพียง  0.5% แต่ก็ถือเป็นน้ำใจ และในปีนี้ ศธ.ก็จะรณรงค์ให้ผู้มีฐานะดีสละสิทธิ์อีก  อย่างไรก็ตาม  หลังจากฟังการประชาพิจารณ์เบื้องต้น  เสียงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  แต่มีข้อท้วงติงว่าทำอย่างไรที่จะให้โครงการเรียนฟรี  15 ปีนอกจากคำนึงถึงเรื่องความเสมอภาคแล้ว ควรให้โอกาสต่อยอดแก่กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าด้วย เพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนที่เป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งตนรับไปพิจารณาในเชิงนโยบายต่อไป  ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองเกรงว่า รร.จะเก็บเงินนอกระบบเพิ่มมากขึ้นนั้น เชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจโครงการเรียนฟรี  15 ปีชัดเจนแล้ว เพราะในปีที่ผ่านมาสถานศึกษาหลายแห่งก็ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำโครงการ  หลายแห่งถูกสอบสวนและถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว เนื่องจากไม่ดำเนินการตามนโยบาย  ดังนั้นในปีนี้ทุกฝ่ายน่าจะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความโปร่งใสได้.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชินวรณ์ รุกรณรงค์คนรวยสละสิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2553 เวลา 15:42:29 103 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP