สถาบันออสเตรเลีย-ไทย เปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับทุน ปี 53-54

 
สถาบันออสเตรเลีย-ไทยขอเชิญเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

           สถาบันออสเตรเลีย-ไทย (Australia-Thailand Institute - ATI) จะมอบทุนสนับสนุนให้แก่โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ขณะนี้ทางสถาบันกำลังเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2553-2554 โดยจะต้องดำเนินโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554

           ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่โครงการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก โดยโครงการที่นำเสนอจะต้องส่งเสริมพันธกิจและเป้าหมายของ ATI ทั้งนี้โครงการที่สามารถระบุได้ว่าจะมีผู้ร่วมดำเนินโครงการเป็นบุคคลหรือหน่วยงานของไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครสามารถเลือกนำเสนอโครงการในหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ที่ ATI ให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ แต่ทั้งนี้หากผู้สมัครสนใจหัวข้ออื่น ๆ ก็สามารถนำเสนอได้เช่นกัน

           - การศึกษา โดยเฉพาะการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและการส่งเสริมความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม
           - กีฬา
           - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงหัวข้อทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
           - การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทย
           - ความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียและไทยในด้านการส่งเสริมการค้าและการปกครอง

วิธีการสมัคร

           ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แนวทางในการสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจและเป้าหมายของATI ได้จากเว็บไซต์ http://www.dfat.gov.au/ati 

           ใบสมัครโครงการที่นำเสนอจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ใบสมัครที่กรอกเป็นภาษาไทยจะไม่ได้รับการพิจารณา

           ใบสมัครโครงการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา ATI ในการประชุมครั้งต่อไปผู้สมัครขอรับทุนจะทราบผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2553

           สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองเลขาธิการของ ATI ที่หมายเลขโทรศัพท์ +61 2 6261 3202 หรือทางอีเมล์ austhailand.institute@dfat.gov.au

           วันปิดรับสมัคร: ใบสมัครที่เรียบร้อยสมบูรณ์จะต้องนำส่งภายในเวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย) ของวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถาบันออสเตรเลีย-ไทย เปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับทุน ปี 53-54 โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2553 เวลา 13:12:32 123 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP