9 ทุน ฟุลไบรท์ ต่อ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2553
   
9 ทุน ฟุลไบรท์ ต่อ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2553          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครชิงทุน Open Competition Scholarship Program เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทยังสถาบันการศึกษาในสหรัฐ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 9 ทุนดยเปิดรับสมัครทุกสาขา ยกเว้นแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากจำนวนทุนการศึกษาทั้ง 9 ทุนดังกล่าว มูลนิธิฟุลไบรท์จะให้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุนแก่ผู้สมัครซึ่งมาจากครอบครัวรายได้น้อยในเขตท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาให้ทุน 1 ปี และอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้ทุนในกรณีเหมาะสม

          นอกจากนี้มูลนิธิฟุลไบรท์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้จัดสรรทุน Fulbright-SET จำนวน 2 ทุน แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่น และประสงค์เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการเงิน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร  และนิติศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง

          2. สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          3. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 หรือเทียบเท่า

          4. มีผลคะแนนสอบ TOEFL(iBT อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ computer-based TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน หรือ paper-based TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน) สอบระหว่างเดือนมีนาคม 2551-กุมภาพันธ์ 2553

          5. พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ในประเทศไทย

          6.มีความประสงค์จะศึกษาต่อยังสหรัฐในภาคการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ไม่รับสมัครนักศึกษาที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในสหรัฐ


          เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.สอบถามได้ที่ 0-2285-0581-2 หรือที่ fulbrightthai.org

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
9 ทุน ฟุลไบรท์ ต่อ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2553 โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2553 เวลา 15:47:28 106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP