ทุนฝึกอบรม IATSS Forum

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 48 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Science(IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 48 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนกันยายน –พฤศจิกายน 2553 วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1.ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี (จนถึงวันสมัคร)
          2.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)
          3.มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
          4.มีความสนใจ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

          ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการเข้ารับฝึกอบรมตามเวลาที่กำหนด และหากมีผู้สนใจขอให้จัดส่งเอกสารโดยตรงไปยัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

          โดยขอให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บ deqp.go.th และ environnet.in.th/iatss หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการกรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 278 8400 ต่อ 1821, 1822 โทรสาร 02 298 5446


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
environnet.in.th/iatss


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2553 เวลา 15:07:53 343 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP