ดึง 9 มทร. ทดลองระบบรับตรงปี 54

ดึง 9 มทร. ทดลองระบบรับตรงปี 54
(ไทยโพสต์)

          สกอ.ดึง 9 มทร.นำร่องทดลองระบบรับตรงปี 54 เสนอจัดสอบ PAT เฉพาะกลุ่มราชมงคล แก้ปัญหาเด็กวิ่งสอบ ส่วนกลุ่มอื่นต้องรอไปก่อน เผยถ้า ชินวรณ์ ไฟเขียวเตรียมทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ทันใช้ปีหน้

          ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งศูนย์รับตรง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าขณะนี้ คณะทำงานศึกษาจัดตั้งระบบศูนย์รับตรงได้วางระบบขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อรองรับวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันนั้น ดังนั้นจึงเห็นว่าควรวางระบบให้รอบคอบ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อนที่จะนำมาใช้จริง โดยสำหรับการรับตรงในปี 2554 จะนำร่องเฉพาะในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่งก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับกลุ่ม มทร. แล้วในเบื้องต้น และส่วนใหญ่เห็นด้วย และจะเข้าร่วม

          ดร.สุเมธกล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่นำร่องเฉพาะกลุ่ม มทร.ก่อนเพราะอยากทดลองระบบ อีกทั้งขณะนี้กลุ่ม  มทร.ใช้วิธีรับตรงโดยแยกกันสอบ สกอ.จึงจะเสนอให้ใช้ข้อสอบร่วมโดยให้สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) จัดสอบให้ เช่น อาจจะเสนอให้เป็นการทดสอบความถนันทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT 20 เฉพาะกลุ่ม มทร.  และหากใครที่จะสอบเข้า มทร.ก็ให้มาสอบและนำคะแนนไปยื่น เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องวิ่งสอบเหมือนปัจจุบัน ส่วนมหาวิทยาลัยกลุ่มอื่น ๆ ทั้งในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ม.ราชภัฏ และม.เอกชนนั้นคงต้องใช้เวลาวางระบบ เพราะจัดวางระบบไม่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ อย่างไรก็ตามเร็ว ๆ นี้ตนจะหารือร่วมกับคณะทำงานศึกษาวางระบบศูนย์รับตรง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม  มทร.ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ซึ่งหากกลุ่ม มทร.เห็นด้วย ก็จะดำเนินการวางระบบนำเสนอต่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ซึ่งหากรมว.ศธ.เห็นชอบ สกอ.ก็จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของ สกอ. เพื่อประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง  เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2554

          ด้าน ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานผลสรุปถึงระบบการรับตรงว่าเป็นอย่างไร แต่ถึงแม้จะมีข้อสรุปออกมาก็คงยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที เนื่องจาก ต้องทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนที่จะให้ สทศ.ช่วยจัดสอบให้นั้น ตนเห็นด้วยเพราะนักเรียนจะได้ใช้ข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานเดียวกัน และไม่ต้องวิ่งสอบ แต่การออกข้อสอบควรจะออกไว้หลาย ๆ ชุด และอยากให้มีการพัฒนาข้อสอบตลอด เพราะการจัดสอบของแต่ละ มทร. เป็นการสอบวัดความถนัดตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องการ ดังนั้น ข้อสอบต้องสามารถคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถตามที่แต่ละแห่งต้องการได้ขอขอบคุณขอมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดึง 9 มทร. ทดลองระบบรับตรงปี 54 โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2553 เวลา 12:16:20 101 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP