สอศ. ของบ 5.5 พันล้าน จัดให้นักเรียนปวช. กว่า 2 แสนคน

 
เรียบเรียงประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม


          จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้สรุปผลเรื่อง นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ งบประมาณปี 2554 ว่า งบประมาณที่ สอศ.ขอ 5,571,492,800 บาท นั้น จะนำไปบริหารจัดการเรียนการสอน กลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 220,000 คน สำหรับกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์ และสะสมหน่วยกิตระดับ ปวช. 

          ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่ได้ทุน จะมีการตัดค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนออกไป เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่มีงานทำแล้ว ดังนั้นจะเหลือทุนเพียง 3 รายการ ที่นักเรียนจะได้รับ คือ ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และค่าจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณข้อมูลจาก

      
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอศ. ของบ 5.5 พันล้าน จัดให้นักเรียนปวช. กว่า 2 แสนคน โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2553 เวลา 14:41:43 117 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP