R – cheewa – Robot Contest 2010

 
เด็กอาชีวะ พิสูจน์ฝีมือแข่งหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัด “การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2553 (R – cheewa – Robot Contest 2010)”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะได้แสดงฝีมือประดิษฐ์หุ่นยนต์เข้าชิงชัยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์  ABU Asia-Pacific Robot Contest ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 

         ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2553 (R – cheewa – Robot Contest 2010) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2552 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ คิดเป็น ทำเป็น และสร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติจริง เป็นทางนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับสากลในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ นอกจากนี้ สอศ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เป็นเวทีแสดงผลงานเพิ่มขึ้น

         การจัดแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2553 (R – cheewa – Robot Contest 2010) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันในระดับนานาชาติ  มีทีมหุ่นยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกจากสนามระดับภาค จำนวน 40 ทีม จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 142 ทีมทั่วประเทศ คัดเลือกตัวแทนทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาให้เหลือ 16 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 เดือนมิถุนายน 2553  ในงานถนนเทคโนโลยี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest ภายใต้กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์พิชิตมหาพีระมิด ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ในเดือนสิงหาคม 2553  

         ทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 จะได้รับโล่รางวัล ตามลำดับ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาส่งหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน จำนวน 40 ทีม ชิงโล่รางวัลแต่ละประเภทรวม 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 และการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ ในปีนี้มีหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 40 ทีม ชิงโล่รางวัล 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2  อันดับ 3 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เพียง 3 ชั่วโมง ทำเงินได้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสู่สังคม และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ฟรีตลอดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2553 (R – cheewa – Robot Contest 2010)  ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2553 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณข้อมูลจาก

                 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
R – cheewa – Robot Contest 2010 โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2553 เวลา 01:13:44 166 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP