ซิป้า สานต่อ MICT-SIPA Summer Camp 2010 ปี 2

"ซิป้า" สานต่อโครงการ "MICT-SIPA Summer Camp 2010" ปีที่ 2

        
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชั้น ป.4-ป.6 และมัธยมศึกษาระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 โดยมีการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 9 เม.ย.ศกนี้ ชิงทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 200,000 บาท

         สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า รุกจัดแคมเปญสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และโปรแกรมซอฟต์แวร์ พัฒนาเป็นชิ้นงานกราฟิกสุดประทับใจ ภายใต้ชื่อโครงการ MICT-SIPA Summer Camp 2010 ปีที่ 2 รับช่วงปิดเทอม เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกรุ่นเยาว์ ในแต่ละระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท โดยเปิดรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดผลงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายนศกนี้

         นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เผยว่า โครงการ MICT-SIPA Summer Camp 2010 ปีที่ 2 ดำเนินการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ในปี 2553 ทางซิป้าจึงนำกิจกรรมดีๆ นี้มาจัดในช่วงปิดเทอมอีกครั้ง โครงการนี้เป็นเวทีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พร้อมทั้งเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         ในช่วงปิดภาคปลายปีการศึกษา 2553 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการจัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางศิลปะ และการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในโรงเรียน ผนวกกับความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียน ซึ่งภูมิความรู้รอบตัวที่นักเรียนได้สั่งสมบ่มเพาะทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชน นับเป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์และความชำนาญทางด้านงานศิลปะและการสร้างผลงาน Digital Content ในระดับเบื้องต้นให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

         โครงการ MICT-SIPA Summer Camp 2010 เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน และศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 แห่ง กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วภูมิภาค รองรับการฝึกทักษะและให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ MICT SIPA Summer Camp 2010 สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน และศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ใกล้บ้าน หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ http://summercamp.sipa.or.th/ โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแยกตามระดับชั้น ทั้งหมด 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

         สำหรับการแข่งขันสร้างสรรค์ชิ้นงานระดับประถมศึกษานั้น กำหนดให้นักเรียนสร้างภาพกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Open Source ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดให้สร้างการ์ดอวยพร ด้วยกระดาษ A4 จำนวน 1 หน้า โดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดหัวเรื่อง ข้อความ และการเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) สี และรูปภาพ มาจัดวางให้เหมาะสม สวยงาม สะดุดตา ตามจินตนาการ ที่สอดรับกับวาระในการ์ด โดยใช้โปรแกรม Open Source สุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้การสร้าง Poster โฆษณา ด้วยกระดาษ A4 โดยใช้โปรแกรม Open Source เช่นกันทั้งนี้ รางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ SIPA MICT Summer Camp 2010 ประกอบด้วย เงินรางวัล เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่าสูงถึง 200,000 บาท กำหนดรางวัลแบ่งตามระดับชั้น ประกอบด้วย ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ระดับชั้นละ 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ระดับชั้นละ 2 รางวัล และรางวัลที่ 3 ระดับชั้นละ 3 รางวัล รวมทั้งหมด 18 รางวัลต่อภูมิภาค โดยซิป้าจะจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวนทั้งสิ้น 72 ผลงาน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปลายเดือนเมษายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซิป้า สานต่อ MICT-SIPA Summer Camp 2010 ปี 2 โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2553 เวลา 01:04:07 146 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP