ชิน คอร์ป ให้ทุน เรียนป.โท ต่างประเทศ 
ประกาศให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของกลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น ประจำปี พ.ศ. 2553

           เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของพนักงานของกลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น รวมถึงบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ และสาหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2553 ดังนี้

ประเภทที่ 1. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ

           จำนวน 6 ทุนไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน

ประเภทที่ 2. ทุนการศึกษาสาหรับบุคคลภายนอก

           ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการสื่อสาร ได้แก่ Telecommunication Engineering, Computer Engineering, Information Technology Engineering, Information Technology Management หรือที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน  กาหนดการสาหรับการพิจารณาทุนการศึกษาสาหรับบุคคลภายนอก 

          ดาวน์โหลด/ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานมาที่ scholarship@shincorp.com 
 
          ปิดรับสมัคร  15 มิถุนายน 2553
 
          ทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  25 – 30 มิถุนายน 2553
 
          สัมภาษณ์  5-9 กรกฎาคม 2553
 
          ประกาศผล  15 กรกฎาคม 2553
 
คุณสมบัติเบื้องต้นประเภททุนบุคคลภายนอก  

          1. มีสัญชาติไทย

          2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

          3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม

          4. มีความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL 550

          5. ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน และได้รับการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น เป็นเวลา 1 ปีโดยคณะกรรมการฯจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติการในระยะเวลาดังกล่าวในการอนุมัติทุนฯ สาหรับเดินทางไปศึกษาต่อในปีถัดไป  
 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชิน คอร์ป ให้ทุน เรียนป.โท ต่างประเทศ โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2553 เวลา 17:58:30 155 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP