เผยคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด-สูงสุด GAT/ PAT

เผยคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด-สูงสุด GAT/PAT (ไทยโพสต์)

           สทศ.เผยค่าเฉลี่ยโอเน็ต GAT/PAT เด็กไทยยังไม่พัฒนา ตัวเฉลี่ยยังรักษาระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 เหมือนเดิมทุกวิชา ขณะที่วิชาสังคมที่ปรับรูปแบบข้อสอบใหม่คะแนนกลับสูงขึ้น แต่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยต่ำลง ชี้ชัดการปรับข้อสอบ ไม่ส่งผลให้คะแนนต่ำลงแต่กลับทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น ขณะที่ สทศ.ยันไม่ตรวจข้อสอบ PAT ซ้ำอีก ทุกวิชามั่นใจไม่มีผิดเพราะตรวจมาแล้ว 3 รอบ

           เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 เม.ย. ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) แถลงข่าว ผลวิเคราะห์ค่าสถิติคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2552 และค่าสถิติคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ ครั้งที่ 1/2553 (เดือน มี.ค.) โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า จากผลสรุปการจัดการสอบโอเน็ต GAT และ PAT เรียบร้อยดี ในส่วนโอเน็ตมีนักเรียน ป.6 เข้าสอบ 8.9 แสนคน, ม.3 เข้าสอบ 7.9 แสนคน และ ม.6 เข้าสอบ 3.5 แสนคน โดยทุกช่วงชั้นจะสอบ 8 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยนักเรียน ป.6 สูงขึ้นแต่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา สำหรับ ป.6 วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา 64.76 ต่ำสุดคือ ภาษาอังกฤษ 31.75, ม.3 เฉลี่ยสูงสุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา 56.70 เฉลี่ยต่ำสุดคือ ภาษาอังกฤษ 22.54 และ ม.6 เฉลี่ยสูงสุดคือ ภาษาไทย 46.47 เฉลี่ย ต่ำสุดคือ ภาษาอังกฤษ 23.98

           ผอ.สทศ. กล่าวว่า จากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มสาระที่ไม่ถึงร้อยละ 50 แต่ตนไม่อยากบอกว่าเด็กสอบตกทั้งประเทศ เพราะหากเปรียบเทียบคะแนนกับปีที่ผ่านมา ไม่แตกต่างจากเดิมแม้จะตกเหมือนเดิม ซึ่งก็ยอมรับว่าคะแนนเฉลี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ซึ่งการที่ผลคะแนนออกมาเช่นนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เองก็พยายามนำคะแนนที่ออกมาไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และเป้าหมายของรัฐบาลคือ 5 ปีข้างหน้า คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระวิชาของทุกช่วงชั้นจะต้องสูงขึ้น ไม่ใช่จะดูแค่เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ต้องยอมรับว่าวิชาดังกล่าวนี้เป็นวิชาหลัก ขณะที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในลำดับท้ายๆ ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องเร่งพัฒนาวิชาหลัก ให้มากขึ้นกว่าเดิม

           ทั้งนี้ในส่วนของวิชาสุขศึกษา ศิลปะ สังคมศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่นักเรียน และผู้ปกครองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผลสอบน่าจะต่ำลงเนื่องจาก สทศ.ปรับรูปแบบขั้อสอบนั้น กลับพบว่าวิชาดังกล่าวกลับมีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แสดงว่าการปรับข้อสอบนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับคะแนนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่าการสอบเข้าใกล้เป้าหมาย เด็กคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นและลดการเดาลง ขณะเดียวกันมีความแม่นยำในการวัดความสามารถของเด็กได้อย่างแท้จริง

           ศ.ดร.อุทุมพรกล่าวว่า ส่วนการสอบ GAT/PAT นั้น คะแนนเฉลี่ยครั้งนี้ไม่ต่างกับครั้งที่ผ่านมา และยืนยันว่าการตรวจข้อสอบในวิชาอี่น ๆ จะไม่ผิดพลาดเหมือนวิชา GAT ส่วนที่ 1 อีกเนื่องจาก สทศ.มีการตรวจทานการตรวจข้อสอบถึง 3 รอบ ดังนั้นจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ในทุกวิชาตามที่เด็กเรียกร้อง แต่หากนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ที่ สทศ.ซึ่ง สทศ.ก็เปิดให้เด็กขอดูกระดาษคำตอบถึงวันที่ 3 เม.ย.นี้

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ไม่ถึงร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา โดยเฉพาะชั้น ม.6 ไม่มีวิชาใดถึงร้อยละ 50 ดังนี้ ภาษาไทย 46.47 สุขศึกษา 45.37 ศิลปะ 37.75 สังคมศึกษา 36.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 วิทยาศาสตร์ 29.06 คณิตศาสตร์ 28.56 และภาษาอังกฤษ 23.98

           ขณะที่ค่าต่ำสุดของการสอบ GAT/PAT อยู่ที่ระหว่าง 0-54 คะแนน สูงสุดมีค่าระหว่าง 210-297 คะแนน ซึ่งส่วนใหญ่วิชา PAT 1 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 30.01-60.00 PAT2, PAT3, PAT4 และ PAT 7.1-7.6 ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ระหว่าง 60.01-120.00 และวิชา PAT5 และ PAT6 มีคะแนนอยู่ระหว่าง 120.01-180.00 คะแนนขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด-สูงสุด GAT/ PAT โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2553 เวลา 08:09:19 378 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP