รายชื่อ มหาวิทยาลัยในระบบ admission ปี 53
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2553

          สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แจ้งรายชื่อสถานบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบในระบบกลาง หรือ  Admissions ปีการศึกษา 2553  ตามรายละเอียดดังนี้

     + จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     + มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     + มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     + มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     + มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     + มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     + มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     + มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     + มหาวิทยาลัยทักษิณ
     + มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     + มหาวิทยาลัยนเรศวร
     + มหาวิทยาลัยนครพนม
     + มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
     + มหาวิทยาลัยบูรพา
     + มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     + มหาวิทยาลัยมหิดล
     + มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     + มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     + มหาวิทยาลัยศิลปากร
     + มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     + มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     + สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     + สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รายชื่อ มหาวิทยาลัยในระบบ admission ปี 53 โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2553 เวลา 18:35:06 185 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP