ครูพันธุ์ใหม่ห้ามย้ายรร.
ครูพันธุ์ใหม่ห้ามย้ายรร. (ไทยโพสต์)

           คาดประกาศชื่อสถาบันนำร่องผลิตครูพันธุ์ใหม่ได้ปลาย เม.ย.นี้ เพิ่มหลักเกณฑ์กันเด็กพลิ้วไม่สอน รร.กันดาร ห้ามขอย้ายที่สอน แถมใครไม่สอนใน รร.ที่ตกลงไว้ต้องใช้ทุนคืน 2 เท่า

           นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนำร่องครูพันธุ์ใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้สรุปเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาและสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 และ 2553

           สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการนำร่องครูพันธุ์ใหม่ต้องมีองค์ประกอบ คือ คุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ โดยจะต้องดูลึกลงไปถึงเรื่องคุณวุฒิสูงสุด ระดับตำแหน่งทางการวิชาการหรือมีวุฒิตรงตามหลักสูตร มีผลงานวิชาการที่เป็นตำราหรือหนังสือตามหลักสูตรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

           ส่วนสถาบันที่ขอรับคัดเลือกจะต้องมีการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ จะต้องดูคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการพิจารณาคะแนนทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้ รับนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไม่เกิน 3 สาขา/ระดับการศึกษา สาขาวิชาละไม่เกิน 30 คน สถาบันจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ได้รับทุน และต้องคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการฯ กำหนด ฯลฯ

           ส่วนนักศึกษาทุนโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยจะดูผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีจิตอาสา และเหมาะสมที่จะเป็นครู

           เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่รับทุน โดยไม่มีการขอย้ายสถานศึกษาในระหว่างที่ชดใช้ทุน หากไม่ยอมไปปฏิบัติงานสอนตามที่ตกลงไว้ตามเงื่อนไขจะต้องใช้ทุนคืนเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการได้ภายในปลายเดือน เม.ย.นี้ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในเดือน พ.ค.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                      นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนำร่องครูพันธุ์ใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้สรุปเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาและสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 และ 2553                       ส่วนสถาบันที่ขอรับคัดเลือกจะต้องมีการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ จะต้องดูคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการพิจารณาคะแนนทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้ รับนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไม่เกิน 3 สาขา/ระดับการศึกษา สาขาวิชาละไม่เกิน 30 คน สถาบันจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ได้รับทุน และต้องคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการฯ กำหนด ฯลฯ                      เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่รับทุน โดยไม่มีการขอย้ายสถานศึกษาในระหว่างที่ชดใช้ทุน หากไม่ยอมไปปฏิบัติงานสอนตามที่ตกลงไว้ตามเงื่อนไขจะต้องใช้ทุนคืนเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการได้ภายในปลายเดือน เม.ย.นี้ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในเดือน พ.ค.ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครูพันธุ์ใหม่ห้ามย้ายรร. โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2553 เวลา 18:11:23 147 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP