มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมอบทุน ANU 2010สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) มอบทุน ANU 2010 ระดับปริญญาเอก 1 ทุนการศึกษา


ทุนระดับปริญญาเอก (ทุนเต็ม)

            คุณสมบัติ : ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นทุนที่ให้แก่ผู้สมัครชาวไทยที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เทียบได้กับปริญญาตรีของออสเตรเลีย และได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มีประสบการณ์การทำวิจัย โดยผู้สมัครต้องส่งเค้าโครงการทำวิจัย ประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย มาพร้อมกับใบสมัคร (สมัครเรียนได้ทุกสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย)

สำหรับเอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร มีดังนี้

            1. Transcripts or certificates

            2. English test result (IELTS หรือ TOEFL )

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษดูได้ที่     

              info.anu.edu.au

            3. Recommendation letters

            4. Proposal

            5. Curriculum Vitae (ผู้สมัครต้องส่ง Proposal และ Curriculum Vitae มาให้ทาง e-mail ด้วย )

            จะเป็นการดีอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัคร หากสามารถติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รวมทั้งมีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติอื่น ๆ ของแต่ละสาขาวิชาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ที่ www.anu.edu.au

กำหนดการคัดเลือก

            รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  2553

            สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553

            ประกาศผล จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยส่งมาที่

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

            ติดต่อสอบถาม : คุณเสฏฐวุฒิ อุรา โทร. 0-2613-2845 โทรสาร 0-2613-2846 E-mail : integrated.sci@gmail.com


            ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : www.ci.tu.ac.th.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 ci.tu.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมอบทุน ANU 2010 โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2553 เวลา 17:45:36 136 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP