รับสมัคร ทุน ป.เอก ภายในประเทศ ปี 2553
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปี 2553

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 เพื่อจัดสรรทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมการจัดสรรุทน ประจำปี 2553 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

 กิจกรรมที่ 1 การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก

          1.1 ทุนปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
          1.2 ทุนปริญญาเอกในประเทศ
          1.3 ทุนปริญญาเอกร่วมใน – ต่างประเทศ

 กิจกรรมที่ 2 การสร้างความพร้อมด้านการวิจัย

          2.1 ทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัยที่เสนอขอโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
          2.2 ทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัยที่เสนอขอโดยอาจารย์และนักวิจัย

                    2.2.1 ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
                    2.2.2 ทุนสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
                    2.2.3 ทุนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย

          ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศแล้ว!! ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ที่นี่  ด่วน!! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2553


          สำหรับการประกาศรับสมัครทุนประเภทอื่นๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

 Download ประกาศเปิดรับสมัครรับทุน ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปี2553
 Download ใบสมัครขอรับทุน ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปี2553
 Download ใบสมัครขอรับทุน ระดับปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ ปี 2553
 Download หลักเกณฑ์การสมัครทุน ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปี2553

** Download คู่มือการใช้งานระบบสมัครทุน ปี2553            ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับสมัคร ทุน ป.เอก ภายในประเทศ ปี 2553 โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2553 เวลา 00:51:10 157 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP