7 สถาบัน หนุนคนพิการ เรียนมหาวิทยาลัย

7 สถาบัน หนุนคนพิการ เรียนมหาวิทยาลัย (ไทยโพสต์)


          พม.ร่วมมือกับ 7 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ สนับสนุนคนพิการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียม

          นายอิสระ สมชัย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคนพิการ นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้พิการ ได้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน การศึกษา และจัดให้มีศูนย์ หรือหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการ

          ทั้งนี้ การศึกษาถือได้ว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้อย่างเป็น รูปธรรมได้มากที่สุด ทาง พม.จึงได้ดำเนินการประสาน และบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการ ศึกษาทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, คณะปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล, คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, คณะสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะศิลปศาสตร์ ม.เกริก

          นางสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ต้องการเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบให้บริการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ และอาชีพเหมาะสมรองรับเมื่อคนพิการเรียนจบในระดับปริญาตรี ปริญญาโท

          โครงการดังกล่าว พม.ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทั้ง 7 สถาบัน ในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนสถาบันละ 30,000 บาท


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 สถาบัน หนุนคนพิการ เรียนมหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 31 มีนาคม 2553 เวลา 15:51:31 585 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP