โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาฯ
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาฯ


             โดยเฉพาะนโยบาย ข้อ 6 คือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาในเขต พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

            โดยจะเชื่อมโยงกับการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับมีการบูรณาการที่เชื่อมโยง ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีการบูรณาการศึกษากับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ และความเชื่อของท้องถิ่น
เพื่อให้ประชากรในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีความเข้าใจและนับถือซึ่ง กันและกัน รวมทั้งมีความมุ่งหวังให้สถานการณ์ความรุนแรงลดลง เนื่องจากทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง


           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 โดยมุ่งผลิต และพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่และเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

           คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2558 อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้จะมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน และมีผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหา เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
research.mua.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาฯ โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2553 เวลา 14:55:49 154 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP