สวทช.ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ หวังสร้างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

สวทช.ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ หวังสร้างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์


           สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ หวังสร้างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ร่วมกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์ รณรงค์ลดภาวะโลก ร้อนพร้อมช่วยลดการใช้พลังงาน

           นางพนิดา วิชัยดิษฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สพฐ.มีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น เป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าประกวดระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี พร้อมยังมีการจัดค่ายนักประดิษฐ์ โดยการนำเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด มาร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์

           โดยในปีนี้สพฐ.ได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ Climate Change Camp เพียงเราปรับ...โลกก็เปลี่ยน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน พร้อมกับการฝึกฝนกระบวนการคิด จินตนาการ โดยหวังว่าเยาวชนจะสามารถนำความรู้ดังกล่าว มาเป็นแนวทางความคิดเป็นนักประดิษฐ์ที่มีจิตสำนึกรักษ์โลก และประหยัดใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น

           ด้านนางมนธิดา สีตะธนี ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สวทช. กล่าวว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายได้เน้นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก และแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก โดยมีกิจกรรมทั้งการบรรยายความรู้พื้นฐานและผลกระทบต่างๆ จากภาวะโลกร้อน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมวาดภาพจินตนาการอนาคต และการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเสนอแนวคิดผ่านโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และละครวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่ให้ครูและเยาวชนร่วมกันระดมสมองเสนอความคิด เพื่อร่วมกันหาแนวทางการรณรงค์ลดโลกร้อน และออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ชิ้นงานและกระบวนการผลิตขอขอบคุณข้อมูลจาก
thainews.prd.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สวทช.ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ หวังสร้างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2553 เวลา 10:57:57 116 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP