ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด


ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครูปรับขั้นสูงสุด (ไทยโพสต์)

         ครูได้เฮอีกแล้ว "ชินวรณ์" เร่งดัน พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะครูเข้า ครม.ขั้นสูงสุด 66,480 บาท แต่โดนเสียงค้านเงินวิทยฐานะทำให้เหลื่อมล้ำกับข้าราชการส่วนอื่นๆ แต่สำนักงบฯ เห็นด้วย มองสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของ ก.พ.

         นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... ที่ยกร่างขึ้นใหม่ว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว ซึ่งตนยืนยันที่จะเสนอปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงจาก 64,340 บาทเป็น 66,480 บาท แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และสำนักงบประมาณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ทั้งนี้ตนจะประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากรัฐบาลต้องการผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายสำคัญของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาภาพรวมทั้งระบบการศึกษาในด้านการสอนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธาน

         อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบว่า กงช.เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แต่ไม่เห็นด้วยในส่วนของอัตราเงินวิทยฐานะ ซึ่งกำหนดโดยใช้เงินประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งประเภทงานวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อัตรา 15,600 บาท เนื่องจากจะทำให้เหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่นๆ สำนักงาน ก.พ.ไม่เห็นด้วยกับการปรับอัตราเงินวิทยฐานะของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จากอัตราสูงสุด 13,000 บาท เป็น 15,600 บาท เพราะจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น เนื่องจากอัตรา 15,600 บาท เป็นอัตราเงินประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ระดับ 11 ระดับทรงคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนสำนักงบประมาณเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว แต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับข้าราชการครูและบุคคลลาการทางการศึกษา (คศ.3) คศ.4 และ คศ.5 แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เหลื่อมล้ำจึงเห็นว่าควรทบทวนการปรับบัญชีขั้นต่ำให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

         นายชิวรณ์กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. และนายประเสริฐ งามพันธ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.นำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษา โดยได้เปรียบเทียบบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับร่างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูฯ ฉบับใหม่ มีดังนี้

        ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 7,940 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 7,940 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 8,700 อัตราใหม่ 8,700 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 16,840 บาท อัตราใหม่ 16,840 บาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คศ.1) ขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 7,940 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 8,130 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 11,930 อัตราใหม่ 11,930 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 27,500 บาท อัตราใหม่ 29,700 บาท เพิ่มขึ้น 8% คศ.2 ชำนาญการ ขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 12,530 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 12,530 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 15,410 อัตราใหม่ 15,410 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 33,540 บาท อัตราใหม่ 36,020 บาท เพิ่มขึ้น 7.39% คศ.3 ชำนาญการพิเศษ ขั้นต่ำชั่วคราวอัตราเดิม 12,530 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 12,530 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 18,910 อัตราใหม่ 18,910 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 47,450 บาท อัตราใหม่ 50,550 บาท เพิ่มขึ้น 6.33% คศ.4 เชี่ยวชาญ ขั้นต่ำอัตราเดิม 23,230 อัตราใหม่ 23,230 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 50,550 บาท อัตราใหม่ 59,770 บาท เพิ่มขึ้น 18.9% คศ.5 เชี่ยวชาญพิเศษ ขั้นต่ำอัตราเดิม 28,550 อัตราใหม่ 28,550 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 64,340 บาท อัตราใหม่ 66,480 บาท เพิ่มขึ้น 3.32%ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดัน พรบ.เงินเดือนใหม่ครู ปรับขั้นสูงสุด โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2553 เวลา 07:58:52 841 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP