7 เมษาฯ แถลงสมัครแอดมิสชั่นส์ ปี 53

7 เมษาฯ แถลงสมัครแอดมิสชั่นส์ ปี 53

          นายมณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสมัครนิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2553 ว่าทปอ.ได้เตรียมพร้อมรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

          โดยวันที่ 7 เมษายนนี้ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จะเป็นประธานแถลงข่าวการรับสมัครแอดมิสชั่นส์ ส่วนเรื่องการเลื่อนวันสอบแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(PAT) ครั้งที่ 2 จากเดือนกรกฎาคม ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 มีเวลาเรียนมากขึ้นก่อนสอบนั้น คาดว่าจะนำเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ.วันที่ 24 เมษายนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า โดยต้องสอบถามความคิดเห็นจากแต่ละมหาวิทยาลัยที่นำผลคะแนนไปใช้ ซึ่งบางแห่งมีการรับตรงพิเศษ ซึ่งจะคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเร็วกว่ารับตรงปกติ ที่จะคัดเลือกราวเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม


ขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 เมษาฯ แถลงสมัครแอดมิสชั่นส์ ปี 53 โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2553 เวลา 14:08:54 109 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP