x close

มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบ


มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบ


          เพื่อออกแบบสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบไร้สาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบสื่อโฆษณาหรือข้อความเสียงต้อนรับต่าง ๆ ซึ่งระบบไร้สายสะดวกในการติดตั้งใช้งาน และลดการใช้ทรัพยากร เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย

            - นายปริญญา ปุณณะรัตน์ 

            - นายนพคุณ สามเรืองศรี 

          โดยมี ดร.วิเชียร อูปแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ออกแบบและสร้างเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ (TEXT TO SPEECH MACHINE CONTROLLING VIA WIRELESS SYSTEM) ขึ้นมา

          เจ้าของผลงาน เล่าว่า หลักสำคัญของเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ  ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนของภาคส่ง-รับข้อมูลอักษรทางแป้นพิมพ์ เพื่อส่งไปยังภาครับผ่านทางโมดูลเชื่อมต่อไร้สาย และส่วนของภาครับ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภาคส่งแล้วแปลงเป็นเสียงออกทางลำโพง ในหลักการออกแบบวงจร แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

          1. ส่วนโปรแกรม Arduino 

          2. ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับส่วนต่าง ๆ เป็นส่วนที่ควบคุมข้อมูลที่ส่งมาจากคีย์บอร์ด เพื่อนำไปแสดงผลการรับค่าที่ จอ LCD และควบคุมการรับค่าไปจนกว่าจะมีการสั่งให้ส่งข้อมูลออกไปยัง โมดูล WI-FI ให้ส่งต่อไปยังภาครับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ

            - ส่วนฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์

            - ส่วนซอฟแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

          3. ส่วนแสดงผล 

          4. ส่วน wireless 

          5. ส่วนโมดูลแปลอักษรเป็นเสียงพูด เป็นอีกส่วนสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่เปลี่ยนข้อมูลที่ได้เป็นเสียงพูด ในการออกแบบเลือกใช้ Emic 2 parallax ที่มีการเชื่อมต่อ 6 พอร์ตใช้งาน 

          6. ส่วนสุดท้ายคือส่วนภาคขยายสัญญาณ การขยายจากลำโพงภายนอก เนื่องจากบอร์ดมี output เป็นการส่งสัญญาณออก แบบสเตอริโอ 3.5 mm. ที่ใช้ได้กับลำโพงทั่วไปในปัจจุบัน

มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบ

          สำหรับขั้นตอนการสร้างบอร์ดการส่ง-รับข้อมูลตัวอักษร ในการทำงานของบอร์ดเป็นการทำงานแบบบอร์ดถึงบอร์ด ผ่านระบบไร้สายส่งข้อมูลผ่าน Protocol เป็น ASCII Code ออกไปยังบอร์ดรับข้อมูล ประกอบด้วย 

          1. การทำงานภาคส่ง การส่งข้อมูลจากบอร์ดถึงบอร์ดผ่านระบบไร้สาย โดยที่บอร์ดสำหรับส่งจะมีหน้าจอ LCD เป็นตัวแสดงผลที่พิมพ์ ก่อนจะส่งไปยัง wireless เพื่อที่จะส่งสัญญาณไปยังบอร์ดภาครับ 

          2. การทำงานภาครับ การรับค่าข้อมูลมาจาก WI-FI ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผลส่งสัญญาณไปแสดงผลยังจอโน้ตบุ๊ก เพื่อเป็นการทดลองการรับส่งค่าข้อมูลก่อนที่จะใช้โมดูลเสียงเพิ่มเติมเข้าไป และเป็นการทดสอบระยะการส่งข้อมูล 

          3. การทำงานของบอร์ด การรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดโดยตรงเข้าที่ IC แล้วให้แสดงผลที่หน้าจอ เมื่อกด Enter ข้อมูลก็จะผ่านระบบไร้สาย ไปยังบอร์ดภาครับ และให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลส่งไปให้โมดูล Emic 2 แปลงเป็นเสียงส่งออกลำโพง เป็นเสียงให้ได้ยิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ป้อน กับผลที่ได้ ออกมาข้อมูลตรงกันหรือไม่

          หลักการทำงานโดยรวมของเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ คือ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลตัวอักษรผ่านทางแป้นพิมพ์ ระบบจะประมวลผล และส่งข้อมูลไปยังภาครับผ่านทางโมดูลเชื่อมต่อไร้สายความถี่  2.4 GHz ภาครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าให้โมดูล Emic2 สร้างความถี่เสียงส่งออกทางลำโพง ในการรับ-ส่งสัญญาณทำได้มีประสิทธิภาพ ส่งถูกต้อง ในระยะทางที่กำหนดโดยที่มีสิ่งกีดขวางต่าง ๆ และได้ไกลกว่าที่กำหนดเมื่อส่งในที่ไม่มีสิ่งใด ๆ กีดขวาง สามารถส่งสัญญาณไปได้ 40-50 เมตร

          สำหรับต้นทุนในการผลิตเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ ราคาอยู่ที่ 3,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิเชียร อูปแก้ว โทร.091-4062224


มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบ

มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องที่คุณอาจสนใจ
มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบ โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2558 เวลา 19:38:51 186,639 อ่าน
TOP