สั่งเลือกใหม่ 4 เขตผู้แทนครู-คุรุสภา


สั่งเลือกใหม่ 4 เขตผู้แทนครู-คุรุสภา  (ไทยโพสต์)

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้พิจารณาหารือกรณีที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปพิจารณาผู้แทนครูและผู้แทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา รวม 6 เขต ที่ถูกร้องเรียนว่า ขาดคุณสมบัติและดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่สุจริต ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้พิจารณาความเห็นของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ แล้ว มีมติดังนี้คือ

          กรณีที่ 1. ให้เลือกตั้งใหม่ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เฉพาะผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา โดยให้ตัดสิทธิ์นายเสริม ขรรค์ชัย ในการรับสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

          กรณีที่ 2. รับรองผลการเลือกตั้งนายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ เป็นผู้แทนข้าราชการครูผู้สอนสายมัธยมศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ฯ เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินการถูกต้องโดยได้มีการประกาศหมายเลขผู้สมัครที่มีการเรียงลำดับใหม่ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเองที่ไม่ได้ตรวจสอบแต่กลับยึดตามหมายเลขสมัครเดิม ดังนั้นที่ประชุม ก.ค.ศ.จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

          กรณีที่ 3. ให้เลือกตั้งใหม่ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ สุรินทร์ เขต 3 เฉพาะผู้แทนข้าราชการครูผู้แทนสายประถมศึกษา โดยให้ตัดสิทธิ์นายวัฒนา บุญตน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ และให้ดำเนินการทางวินัยเพราะให้ซองเงินแก่ครูเพื่อจูงใจให้มาเลือกตั้ง ถือว่าดำเนินการไม่สุจริต

          กรณีที่ 4. นายจรัส ศรีรัตนากูล ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หนองบัวลำภู เขต 1 

          กรณีที่ 5. นายสมเกียรติ ประจง ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นครราชสีมา เขต 3 นั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ.มีมติให้คุรุสภาดำเนินการสรรหาผู้แทนคุรุสภาใน 2 เขตพื้นที่ฯ ดังกล่าวใหม่ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะแม้ไม่ได้รับการลงโทษจากความผิดทางวินัยเนื่องจากได้รับการล้างมลทิน แต่ถือว่าความผิดยังมีอยู่ และผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นที่ประชุม ก.ค.ศ.จึงยืนตามความเห็นของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ที่ให้คุรุสภาสรรหา 2 เขตนั้นใหม่

          กรณีที่ 6. เรื่องร้องเรียนให้นับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นครราชสีมา เขต 6 ใหม่ โดยที่ประชุม ก.ค.ศ.มีมติให้ถือผลคะแนนการประกาศครั้งแรกของเขตพื้นที่ฯ และไม่ให้มีการนับคะแนนใหม่ 

          กรณีที่ 7. มีมติให้ยุติเรื่องและยกเรื่องร้องขอความเป็นธรรมของนายวีรยุทธ สุธาธรรม ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ศรีสะเกษ เขต 2 เนื่องจากนายวีรยุทธ ขาดคุณสมบัติ แต่ทั้งนี้ให้เปลี่ยนมติของ ก.ค.ศ.เดิมที่ให้การเลือกตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นใหม่ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นให้นายวัฒนพล อนุพันธ์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นโดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเมื่อนายวีรยุทธขาดคุณสมบัติ จึงเหลือผู้สมัครแค่คนเดียว ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. กำหนดว่าเมื่อมีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนเดียวก็ให้เป็นผู้แทนเลย โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

          ทั้งนี้จากผลประชุม ก.ค.ศ. รวมถึงจากนัดก่อนๆ สรุปจะมีการเลือกตั้งผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5 เขต ดังนี้ สพท.มหาสารคาม เขต 2 สพท.นครสวรรค์ เขต 1 สพท.นครสวรรค์ เขต 3 สพท.เชียงราย เขต 4 และ สพท.สุรินทร์ เขต 3 ส่วนการสรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใหม่ มีทั้งสิ้น 2 เขต คือ หนองบัวลำภู เขต 1 และนครราชสีมา เขต 3

          "นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติให้นายสมเดช มีแสง ผู้อำนวยการ สพท.นครสวรรค์ เขต 1 เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการ สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ หรือระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ผอ.สพท.คนแรกของประเทศไทยที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หลังจากที่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ราย และครูผู้สอน 2 รายได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษมาแล้ว ซึ่งผมขอแสดงความยินดีด้วย" นายชินวรณ์ กล่าว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งเลือกใหม่ 4 เขตผู้แทนครู-คุรุสภา โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2553 เวลา 09:41:44 176 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP