x close

เชิญร่วมงานอัจฉริยะธรรมชาติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีเชิญร่วมงานอัจฉริยะธรรมชาติ...สร้างสรรค์เทคโนโลยี 


            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ในวันพุธที่ 21 เมษายน  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ฟรี!! ..ไม่มีค่าใช้จ่าย

            กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ฝ่ายสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จัดคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก และเยาวชน ประจำปี 2553 กิจกรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติและเหล่าสิ่งมีชีวิตอันแสนน่าทึ่ง โดยการเดินทางผ่านอุโมงค์ใบไม้เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ โครงสร้างภายในใบไม้ การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้หลักการสังเคราะห์ด้วยแสง นิทรรศการในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟผ่านเกม ให้ผู้ชมได้เห็นลีลาการเคลื่อนที่ของสัตว์นานาชนิดผ่านจอภาพแบบ Simulation การแสดงโมเดลรังปลวกยักษ์ให้ผู้ชมเข้าไปยืนในรังปลวกจำลองที่มีระบบระบาย อากาศและระบายความร้อน ทำให้ภายในรังเย็นสบายนำไปสู่การออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย และยังมีนิทรรศการที่น่าชมอีกมากมาย สำรองที่นั่งได้ที่ 0 23333700  ต่อ 3730 ,3732

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

            สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3700 ต่อ 3730 , 3732

กำหนดการ

            เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ : อัจฉริยะธรรมชาติ....สร้างสรรค์เทคโนโลยี

            วันพุธที่ 21 เมษายน  2553  เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
            10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียน

            10.30 - 10.40 น. เปิดงานเสวนา โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            10.40 - 11.40 น. เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง อัจฉริยะธรรมชาติ....สร้างสรรค์เทคโนโลยี

            ค้นหาความลับของพืช.....นวัตกรรมชั้นยอดแด่มนุษยชาติ โดย  ดร.วิษุวัต  สงนวล

            อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

            เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในโลกอนาคตจากการเคลื่อนที่จากสัตว์ โดย  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            พลิกโลกใหม่ด้วยส่องโลกเทคโนโลยีจิ๋ว โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

            ธรรมชาติ...นักออกแบบชั้นเยี่ยม โดย ผศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ดำเนินการเสวนาโดย : คุณจุมพล  เหมะคีรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์

            11.40 -12.00 น.  ไกด์พาชมตัวอย่างนิทรรศการและกิจกรรม

            อัจฉริยะธรรมชาติ......สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดย  คุณฤทัย จงสฤษดิ์ หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.

            12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

            13.00 น. ปิดการเสวนาขอขอบคุณข้อมูลจาก
moe.go.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เชิญร่วมงานอัจฉริยะธรรมชาติ สร้างสรรค์เทคโนโลยี อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2553 เวลา 16:58:35 197 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP