สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี


          มก. กำหนดจัดงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี" ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 08.30 -14.30 น. เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติมา แต่โบราณ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ตลอดจนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

          ภายในงานประกอบด้วย พิธีเชิญพระพุทธชินสีห์ ให้บุคลากร และนิสิตสรงน้ำตามเส้นทางถนนชูชาติกำภู มายังอาคารสารนิเทศ 50 ปี พิธีสรงน้ำพระพุทธชินสีห์ ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี พิธีรดน้ำ ขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และชมการแสดงพื้นบ้าน การบรรเลงดนดนตรีไทย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

          จึงขอเชิญบุคลกร และนิสิต ร่วมงานดังกล่าวโดยแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือใส่เสื้อลายดอก

กำหนดการ

        งาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี

        วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553

เวลา 08.30 น.

        พิธีเชิญพระพุทธชินสีห์ พระประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เพื่อให้บุคลากรและนิสิต สรงน้ำ ตามเส้นทางถนนชูชาติ กำภู สู่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

เวลา 09.30 น.   

        พิธีสรงน้ำพระพุทธชินสีห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

        พิธีรดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึก ณ บริเวณห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

        ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร

        นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 10.30 น.   

        พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. 

        ถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม

        การแสดงพื้นบ้าน การบรรเลงดนตรีไทย

        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

        การแต่งกาย : ผ้าไทย หรือเสื้อลายดอกขอขอบคุณข้อมูลจาก
ku.ac.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2553 เวลา 16:45:14 152 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP