สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2553

ทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2553

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก navy.mi.th

           สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2553 มีประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของ ผู้ขอทุน และเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดปี 2531) มีความประพฤติดีและเอาใจใส่ต่อการเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

           1. ใบสมัครขอรับทุน

           2. สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตร

           3. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

           4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน

           5. หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา นั้น ๆ


           สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือมีสิทธิขอทุนให้บุตรได้เพียง 1 คนเท่านั้น กำหนดยื่นใบสมัคร ขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 7898 หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ 55665 และ 53243 และ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภาคตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ 75๐28 กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และทุนผูกพัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ) กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600

           โทร. 0-2475-5733,0-2465-3018, 0 2475 5184 แฟกซ์ 0-2475-5732 ,0-2466-1811ขอขอบคุณข้อมูลจาก
moe.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2553 โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2553 เวลา 16:28:35 422 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP