รร.พิบูลย์อุปถัมภ์ พอใจการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ 4รร.พิบูลย์อุปถัมภ์ พอใจการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ 4


           ปธ.เครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง รร.พิบูลย์อุปถัมภ์  พอใจการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ 4 ใน  8 จังหวัดที่ประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

           นายชินภัทร ภูมิรัตน ปรับแผนเรื่องการรับสมัครนักเรียนส่งผลให้ ประธาน เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ มีความพึงพอใจระดับหนึ่ง กับการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการ ศึกษา 2553 ในพื้นที่ 8 จังหวัดที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมเรียกร้องกลุ่มคนเสื้อแดงงดใช้เสียงใกล้บริเวณที่มีการสอบในวันที่ 28 มีนาคมนี้

           นายชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวภายหลัง สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู และนักเรียนประมาณ 50 คนเข้าพบที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อแสดงความกังวลในการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประจำปีการ ศึกษา 2553 ว่า ในวันนี้ได้ชี้แจงถึงกำหนดการรับสมัครเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรล่าสุดที่ สพฐ.ได้ประกาศออกไปให้กับผู้ปกครองทราบ ส่วนกรณีที่มีผู้ปกครองกังวลว่าอาจจะนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่ 8 จังหวัดที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้จัดสอบไปแล้วเดินทางเข้ามาสอบ

           อีกนั้นอยากให้มองว่าเป็นปัญหาส่วนน้อย และหากเดินทางเข้ามาสอบจริงแต่เมื่อสุดท้ายแล้วก็ต้องเลือกเข้าเรียนต่อได้ เพียงที่เดียวเพราะวันมอบตัวของนักเรียนเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ  สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนั้นยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียนที่นัก เรียนประสงค์จะสมัครเข้าเรียนโดย สพฐ.จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งโดยในเบื้องต้นได้ให้ทางโรงเรียนเตรียมสถาน ที่สอบสำรองไว้แล้วและจะประกาศให้ผู้ปกครองทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง

           ด้าน นางอารียา ทองไท ประธานเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ กล่าวว่า มีความพอใจระดับหนึ่งในการประกาศวันรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ของ สพฐ. ขณะเดียวกันอยากเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมลดการใช้เสียงในบริเวณที่อยู่ ใกล้กับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในวันสอบที่  28 มีนาคมนี้  เพื่อไม่ให้กระทบต่อเด็กที่กำลังสอบขอขอบคุณข้อมูลจาก
moe.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รร.พิบูลย์อุปถัมภ์ พอใจการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ 4 โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2553 เวลา 15:49:05 1,557 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP