สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET, GAT/ PAT


สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET, GAT/ PAT ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2553 (สทศ.)

          ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2552 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม) ปลายเดือนมีนาคม 2553 นั้น

          สทศ.ขอแจ้งว่า ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET และ GAT/PATสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. ชั้น 36 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2553 เวลา 8.30 –16.30น. เสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาท

          ทั้งนี้ สทศ.จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง)

การยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ.

          กรอกแบบคำร้อง (ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ สทศ.) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเช่น เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล ฯลฯ ให้สมบูรณ์ และนำมายื่นพร้อมกับ
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2. ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคนต่อวิชา
หมายเหตุ : สทศ. จะนัดวันและเวลาการมาดูกระดาษคำตอบ ตามลำดับการยื่นคำร้อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะดูกระดาษคำตอบ

          1. มาตามวัน-เวลาที่นัด และรับบัตรคิวเพื่อดูกระดาษคำตอบ
          2. การดูกระดาษคำตอบ ดูได้เพียง 1 คนเท่านั้น
          3. นำบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเป็นหลักฐาน
         4. กรณีที่ให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ , ใบเสร็จรับเงิน ,
บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ, บัตรประชาชนของผู้มาดูแทน มาเป็นหลักฐาน

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่นัดดูกระดาษคำตอบ

          1. ใบเสร็จรับเงิน
          2. บัตรประจำตัวประชาชน
          3. กรณีที่ให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
                    3.1 ใบมอบอำนาจ
                    3.2 ใบเสร็จรับเงิน
                    3.3 บัตรประชาชนผู้เข้าสอบ
                    3.4 บัตรประชาชนผู้ที่มาดูกระดาษคำตอบแทน
คำแนะนำ

          1. ควรมาให้ตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย
          2. ระหว่างการดูกระดาษคำตอบ ห้ามนำดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าไป
          3. ผู้ที่ไม่ได้มาดูกระดาษคำตอบตามวัน – เวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET, GAT/ PAT โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2553 เวลา 14:42:51 205 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP