มาตรฐานวิศวะฉลุย

วิศวะ

มาตรฐานวิศวะฉลุย
(ไทยโพสต์)

          วิศวะมั่นใจกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิศวะ หรือ TQF ผ่านฉลุย คาดประกาศใช้เร็ว ๆ นี้ ร้อง สกอ.วางกรอบช่วยเหลือมหาวิทยาลัยตกประเมินอย่างเป็นรูปธรรม

          รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำ "โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือ TQF ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และข้อกำหนดจำเพาะของหลักสูตร" เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ยื่นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้แก้ไขรายละเอียดบางประการเพื่อให้ไม่กระทบต่อเนื้อหาโดยรวม โดยคาดว่ากรอบ TQF ของวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศใช้เร็ว ๆ นี้

          สำหรับข้อเสนอแนะที่จะเสนอต่อ สกอ.พิจารณา เช่น การปรับสัดส่วนสาระความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ สากล หรือไม่ควรต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และพิจารณาผ่อนผันรายวิชา โดยให้นับวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และพื้นฐานทางวิชาชีพบรรจุรวมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนั้นยังเสนอว่า สกอ.ควรจัดอบรม สัมมนา และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

          "การกำหนดกรอบ TQF อาจจะมีปัญหาที่เกิดตามมาภายหลัง คือ เรื่องของการประเมินมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบ TQF ที่ต้องประเมินทุก ๆ ปี และหากคณะ มหาวิทยาลัยไหนไม่ผ่านการประเมิน 2 ปีติดต่อกันจะต้องถูกปิดลง ที่ผ่านมาเมื่อคณะถูกปิดตัว สกอ.ทำได้เพียงเข้าไปช่วยเยียวยานักศึกษา และให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือเด็ก แต่ไม่มีการกำหนดหรือวางระบบช่วยเหลือคณะ มหาวิทยาลัย และเด็กอย่างแท้จริง จึงอยากฝาก สกอ.วางระบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ไม่เช่นนั้นอาจเกิดกรณีฟ้องร้องเช่นเดียวกับคณะพยาบาลศาสตร์" รศ.มณฑลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาตรฐานวิศวะฉลุย โพสต์เมื่อ 22 มีนาคม 2553 เวลา 16:08:28 142 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP