สช.จี้รร.ส่งข้อมูล สละสิทธิ์ เรียนฟรี

เรียนฟรี

สช.จี้รร.ส่งข้อมูล สละสิทธิ์ เรียนฟรี
(ไทยโพสต์)

          นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมนักเรียนโดยจัดเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

          และ สช.ได้แจ้งไปยัง รร.เอกชนทุกแห่งที่ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อยื่นคำขอเงินอุดหนุนก่อนเดือน ก.พ.ของทุกปี และส่งตัวเลขการของบฯ ที่สรุปจากประมาณการนักเรียน ที่ขอรับการอุดหนุน ภายใน 15 มี.ค.2553 และ สช.จะจัดสรรให้ภายใน 29 มี.ค.2553 เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชี รร.ที่ยื่นคำขอในกำหนดภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชี

          ส่วนในกรณีที่ผู้ปกครองสละสิทธิ์การรับเงินอุดหนุน อุปกรณ์การเรียน หรือเครื่องแบบนักเรียนให้แนบหลักฐานตามที่ สช.กำหนด และให้ รร.ยื่นคำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 20 มิ.ย.ของทุกปี และหากพบว่านักเรียนที่ขอเบิกจริงมีจำนวนน้อยกว่านักเรียนที่มีอยู่จริง รร.ต้องคืนเงินส่วนเกิน แต่ถ้าพบว่านักเรียนมากกว่า สามารถขอเบิกเพิ่มเติมได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สช.จี้รร.ส่งข้อมูล สละสิทธิ์ เรียนฟรี โพสต์เมื่อ 22 มีนาคม 2553 เวลา 15:42:27 121 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP